Oppsummering av temamøte: Agil utvikling – erfaringer og suksesskriterier

I samarbeid med Norsk Forening for Prosjektledelse

Peak Consulting Group»Oppsummering av temamøte: Agil utvikling – erfaringer og suksesskriterier

Agil utvikling – erfaringer og suksesskriterier

Temamøtet 8. mars satt fokus på agil utvikling, og de erfaringer og suksesskriterier som selskapene opplever når de innfører denne typen arbeidssett. Vi fikk høre fra spennende foredragsholdere som hadde ulike tilnærminger til den agile utviklingen som skjer i finansbransjen.

Finansbransjen står overfor store endringer og utviklingsbehovet er stort, samtidig som ressursene fortsatt er begrenset. Dette utfordrer selskapenes evne til endring samt kapasitet og hastighet i gjennomføring av utviklingstiltakene. For å møte utfordringene jobber mange selskaper med å innføre både agile prosjekter og agil organisasjon.

På temamøtet hørte vi hvordan Bjørn Kåre Huseby (DNB) og Marte Kopperstad (Nordea) har håndtert utfordringene, og hvordan selskapene benyttet ulike agile metoder i sine utviklingstiltak. Bjørn Kåre beskrev erfaringer fra organisering av agile utviklingsprogram, med eksempler fra den nye mobilbanken til DNB. Marte fortalte om erfaringer med å eskalere det agile fokuset til å gjelde i hele organisasjonen, i tillegg til agile metoder i ikke-teknologisk forretningsutvikling. Tom Gilb har bred erfaring med blant annet IT-utvikling og satt spørsmåltegn ved å ha agilitet som et overordnet mål; agilitet er «bare» et middel – målet er verdiskapning. Les mer om foredragsholderne lenger ned på siden.

Takk!

Vi ønsker å takke alle som bidro til at møte ble en suksess! En stor takk til vår samarbeidsarrangør Norsk Forening for Prosjektledelse, foredragsholderne; Marte, Bjørn Kåre og Tom, og ikke minst til deltakerne. Dette ble et møte over all forventing med spennende og relevante innlegg, gode spørsmål og diskusjoner. Vi ser frem til å arrangere flere temamøter i fremtiden, med nye temaer.

 

Fikk du ikke deltatt? Registrer deg hos oss ved å trykke på lenken nederst i artikkelen, og få informasjon om nye arrangementer på e-post.

Spørsmål som ble adressert er:

  • Er det et enten-eller-spørsmål ift. agile vs. tradisjonelle prosjekter?
  • Hvilke endringer kreves på områder som organisering, styring, risikohåndtering?
  • Hvor kommer de største gevinstene?
  • Hvor er utfordringene og hvordan kan disse adresseres?
  • Hva er suksesskriteriene?

 

Informasjon om foredragsholderne og deres presentasjoner:

Tom Gilb

Selvstendig konsulent og foredragsholder. Bred erfaring fra IT og IT-utvikling fra både et teknisk og kulturelt/organisatorisk perspektiv.

“Bankene, som mange andre organisasjoner, er gått lei av IT-fiaskoer, og av smidig fokus på «IT leveranser» (ikke bankresultater). Flere internasjonale banker har nå bestemt seg for å bli kvitt den «teknologiske» tankegang. I stedet skal fokus være på smidig forbedring av kompetanse. Innlegget ser på hvordan dette er gjort og hva siste utvikling på området er”

PowerPoint her

Bjørn Kåre Huseby

Section Head PM Min Bank i DNB – bred erfaring fra prosjektledelse fra både konsulent- og linjerolle innenfor telekom og finans, blant annet IT-plattformen til Vipps og lanseringen av DNBs nye mobilbank.

  • Utviklingen av mobilbanken til DNB, hvordan har vi jobbet
    (planlegging, styring og kontroll)
  • Reisen mot autonome team
  • Hvilke endringer var påkrevd og hvilke resultater oppnådde vi

Powerpoint her.

Marte Kopperstad

Head of Products and Business Development i Nordea – Bred erfaring fra både linje- og prosjektledelse og ansvarlig for det agile utviklingsteamet i Personal Banking Norge.

Å skape fremtidens bank krever at man må finne nye måter å raskt respondere på kundenes behov og forventninger, lytte til tilbakemeldinger samt lære og justere løpende. Derfor fokuserer Nordea på å innføre agilt arbeidssett i hele Nordea. Perspektivet på innlegget er hvordan innføre agil utvikling i større skala, på tvers av flere land og forretningsområder.

Powerpoint her.

Interessert i å høre mer fra Peak?

Peaks formål er å øke gjennomføringskraften i finanssektoren. Som en del av dette ønsker vi å skape en faglig arena for de som jobber med selskapers utviklingsagenda. Ved å registrere deg hos oss, kan vi sende deg nyttig informasjon om blant annet våre fremtidige arrangementer.

Ved å registrere deg samtykker du til at Peak Consulting Group AS vil kunne lagre denne informasjonen om deg og kan sende deg informasjon. Informasjonen vil kun være tilgjengelig for autorisert personale hos oss. Du kan til enhver tid endre eller slette denne informasjonen, ved å kontakte Peak Consulting Group.