Pensjon og forsikring

Pensjon og forsikring – optimale løsninger, riktige kostnader og høyere opplevd verdi

Pensjon og forsikring representerer ofte en betydelig andel av bedriftens kostnader. Vi gjennomgår avtaler og dekninger, sikrer at disse er riktig tilpasset bedriften og de ansatte og hjelper bedriften med å oppnå bedre betingelser.

Vår erfaring er at en gjennomgang av gjeldende avtaler og en second opinion både med tanke på hva som kjøpes og hvilke priser som oppnås ofte gir svært gode økonomiske resultater.

Pensjon og forsikring oppleves ofte som vanskelig og formidling av verdien av disse ordningene når ikke alltid frem til de ansatte. Mange bedrifter ønsker å tilrettelegge for god informasjon og nøytral rådgivning for sine ansatte. Dette gir økt verdi av bedriftens pensjons- og forsikringsordninger samtidig som de ansatte blir bedre i stand til å ta bedre kvalifiserte økonomiske valg.

Vi bistår med kommunnikasjon og rådgivning overfor de ansatte slik at bedriften oppnår høyere avkastning på sine investeringer i form av høyere opplevd verdi av ansattgodene.
Helene Miller tilbyr nøytral og uavhengig rådgivning til bedriften og de ansatte.

 
Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en prat om muligheter for din bedrift.

Helene Miller har solid erfaring innen pensjonsrådgivning og forsikringsmegling. Hun har bistått bedrifter i store omstillingsprosesser og er en strategisk og operativ rådgiver og sparringspartner. Helene tilbyr rådgivning innen pensjon og forsikring for bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner.I tillegg holder hun kurs og foredrag. Helene er opptatt av tydelig kommunikasjon, kunnskapsformidling og nøytral, uavhengig rådgivning. Helene har en Executive Master of Management fra BI og er autorisert forsikringsmegler.

Artikler

Peak fyller 3 år!

1. oktober 2018 startet Peak Consulting Group i Norge, med et ønske om å øke gjennomføringskraften i organisasjoner og skape bærekraftige resultater. Siden da har vi fått en solid posisjon

Les mer »

Cases