Prosjektledelse: back to basics


Prosjektledelse: 

Nye tilnærminger for prosjektledelse lover bedre resultater på halvparten av tiden. Men det er ingen vei forbi de klassiske verktøyene, hvis nye metoder skal ha et grunnlag å bygge videre på. ”Slik firedobler du dine prosjektresultater” eller «bli fleksibel i din prosjektledelse og kom i mål på halvparten av tiden”. Som mange andre opplever jeg at innboksen og LinkedIn-nyhetsstrømmen flyter over med tvilsomme tilbud, som raskt leder tankene over til TV Shop-reklamenes løfter om spenstige magemuskler over natten. Selvfølgelig skal man møte nye verktøy med et åpent sinn, men kan justerte prosjektmetoder virkelig skape raske resultater så lett som bare det? Ikke hvis man går inn i en rekke internasjonale studier. Standish Group har for eksempel påvist at den gjennomsnittlige prosjektmodenheten i organisasjoner kun steg marginalt gjennom de siste 10 årene, til tross for massive investeringer i prosjektledelse. Det er ingen vei utenom uendelig med sit-ups, før en six-pack er på plass. På samme måte kommer suksessfulle prosjektorganisasjoner heller ikke sovende til resultatene. Det skjer kanskje noen ganger, men jeg vil si det er svært sjeldent.

Vanskelig å lage en plan

En undersøkelse foretatt av Peak Consulting Group viser at ni av ti prosjektledere ikke har kompetansen til å lage en plan. Majoriteten av prosjektorganisasjonene vurderer seg selv over middels når det gjelder deres modenhet innenfor prosjektledelse. Samtidig vurderer de likevel at de er dårlige eller helt ute av stand til å skape en troverdig plan. Prosjektlederne deres utøver ikke disipliner som produktnedbrytning, estimering eller kritisk linje. Hvorfor er det slik, når det investeres massivt i kompetanseoppbygning og implementering av prosjektmodeller? Min erfaring er at de fleste prosjektledere tidligere har mestret disse kompetansene, men at deres organisasjoner, i et forsøk på å forenkle og effektivisere prosjektforløpet, har havnet i en situasjon der de klassiske prosjektdisipliner parkeres på sidelinjen frem for å fungere som prosjektenes grunnlag.

Tilbake til det grunnleggende

Når nye prosjektmetoder lover å forbedre prosjektresultater på svært kort tid, er det nesten alltid under forutsetning av at organisasjonen besitter kompetente og erfarne prosjektledere som mester de grunnleggende prosjektverktøyene. Mitt inntrykk er imidlertid at prosjektlederne ofte presses inn i trange rammer som ikke gir rom til å legge et ordentlig fundament. Skal man bare kaste nye fremgangsmåter og ny inspirasjon i søpla? Selvfølgelig ikke. Det er definitivt mange gullkorn i de nye prosjektmetodene, men det er ofte mer å hente ved å få bedre styring på de grunnleggende prosjektkompetansene. De store idrettsutøverne kommer ikke på pallen etter noen timer med nye og forenklede treningsmetoder. Det er langt mer grunnleggende arbeid som ligger bak de gode resultatene. På samme måte ville mange organisasjoner hatt godt av å ta et skritt tilbake og se på gamle prosjektdisipliner. Det finnes ingen «quick fix» dersom målet er effektive prosjekter.


Back to basics

Organisasjoner får mer ut av deres prosjektledere ved å gå «back to basics» og skape rom for å bygge et ordentlig grunnlag i hvert enkelt prosjekt. Som prosjektleder eller leder i en styringsgruppe kan du med fordel spørre hvilke verktøy din prosjektleder har anvendt for å komme frem til en plan eller en løsning. Som prosjektleder eller prosjektdeltager kan du med fordel blåse vekk støvet på prosjektbøkene og utforske de klassiske kompetansene. De fleste husker du, men kan du fortsatt praktisere dem? Gi det et forsøk. Du blir garantert overrasket over hvor fort man glemmer de elementære teknikkene når de ikke anvendes regelmessig. Prosjektorganisasjonen må øve seg på de grunnleggende disipliner, før nye tilnærminger kan anvendes. Det er ingen vei utenom de klassiske teknikkene.

Har du bruk for en sparringspartner?

Våre konsulenter har bred erfaring med ledelsescoaching og sparring med prosjektledere. Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.