Prosjektlederens lommekniv

Prosjektlederens lommekniv

Prosjektlederens Formelsamling er lommekniven alle prosjektledere har bruk for

Prosjektlederens lommekniv – som prosjektleder er det essensielt at du både er i stand til å se prosjektets kjerne, tidsestimere på fornuftig vis samtidig som du sikrer en konstruktiv dialog både i prosjektgruppen og med interessentene.

 

Det er et krav at man som prosjektleder er i stand til å mestre en lang rekke kompetanser og verktøyer. Likevel er den helt store kunsten evnen til å vurdere når kompetansen anvendes.

Nettopp det forsørger Henrik Timm å belyse i boken Prosjektlederens Formelsamling og prosjektlederens lommekniv. En bok han selv beskriver som lommekniven alle prosjektledere har bruk for, og det er det en helt klar grunn til.

” Idéen med boken er at den skal bidra og inspirere til løsninger – akkurat som den klassiske røde lommekniven.

Den har hjulpet meg mange ganger på mine reiser som interrailer rundt i Europa da jeg var ung og uten spesielt mye erfaring.

Prosjektlederens lommekniv

Lommekniven kunne alltid hjelpe når jeg stod overfor ulike utfordringer. Den kunne klippe, skru, sage, skjære, åpne og brukes til ting som den ikke var designet til – den kunne kort sagt hjelpe og inspirere til løsninger,” sier Henrik Timm.

Den lille røde lommekniven synes ikke å by på mye, men den byr på en bred vifte av verktøyer.

Den har likevel kun verdi dersom eieren har kjennskap til dens funksjoner, og frem for alt er i stand til at vurdere når de forskjellige verktøyene bør anvendes, både enkeltvis og i samspill.

Henrik Timm har utviklet Prosjektlederens Formelsamling i samarbeid med forfatteren Bjarne Kousholt.

Hensikten med boken var å skape et oppslagsverk til prosjektlederen. Hvilket mange allerede har benyttet seg av, da boken nå er solgt i mer enn 2.000 eksemplarer.

Fagbladet Dansk Prosjektledelse omtaler Prosjektlederens Formelsamling slik:

” I kampens hete handler det om å skape effekt. Og der kan “Prosjektlederens formelsamling” være en nyttig hjelper at ha i hånden.”

Du kan lese anmeldelsen her.

Bokens innhold

Prosjektlederens Formelsamling henvender seg til folk som på forhånd har erfaring med prosjektverdenen, men etterlyser inspirasjon i form av verktøyer.

Boken beskriver forskjellige verktøyer og metoder som er brukbare i forhold til å få styr på prosjektets sentrale elementer samt til inspirasjon for prosjektlederen i sin ledelsesmessige rolle og funksjon.

Utover det er selve formatet designet slik at det er mulighet for å tilføye egne notater i boken, slik former den seg til en personlig formelsamling.

Selve boken er inndelt i de tre områder med kunnskap fra sertifiseringsordningene PRINCE2, PMI og IPMA.

Første del har fokus på å sette rammen for prosjektet med det formål å oppnå forståelse og innsikt i prosjektets kontekst. Hvor blant annet disse verktøyene blir fremhevet:

  • Prosjektets elementer
  • Projekttrekanten
  • Prosjektmodeller
  • Prosjektets omgivelser og rammer
  • Prosjektets kompleksitet
  • Prosjektledelsens rutediagrammer

Kompleksitetsmodell

Prosjektets kompleksitetsmodell er en modell, som på under 5-6 minutter gjør prosjektdeltakeren i stand til å forholde seg til prosjektet. Her skapes utgangspunktet for en strukturert dialog om prosjektet.

En dialog, som eksempelvis er mulig på et styregruppe- eller prosjektgruppemøte, og som suppleres av en gjennomgang av de enkelte deltageres kompleksitetsvurdering av prosjektet.

Det skaper ofte oppmerksomhet omkring områder av prosjektet hvor deltagerne vurderer betydningen forskjellig, eksempelvis om antallet av interesserenter er stort eller lite, eller om prosjektets formål har en viktig strategisk betydning.

Andre del har fokus på prosjektets prosesser og kommer med en lang rekke modeller og metoder som prosjektlederen kan anvende for å sikre at prosjektet går etter planen.

Tredje og siste del omhandler mennesker og ledelse, og fokuserer på hvordan du som prosjektleder sikrer at hovedpersonene i din prosjektgruppe er i toppform.

Henrik Timm brukte lommekniven på teltplasser og togturer som ung interrailer.

Minnet om den lille behjelpelige røde lommekniv har aldri forsvunnet, men har vært en inspirasjon i forbindelse med tilblivelsen av Prosjektlederens Formelsamling. Boken, slik som lommekniven, har som formål at være et verktøy og – for prosjektlederen – en hjelpende hånd i et fag som i høy grad krever at man selv bygger på eksisterende kunnskap og erfaring.