Ekspertiser

Agil coach

Agil coach

Formålet med å gjennomføre agile prosjekter er å oppnå verdiskapning raskere og kontinuerlig. En agil coach kan guide organisasjonen og teamet ditt i denne retningen, og navigere dere forbi typiske hindringer som oppstår underveis.

Hvem som helst kan kalle seg en agil coach. Velger du en agil coach fra Peak er du imidlertid sikret at personen har lang erfaring med og kjennskap til den agile utviklingen i markedet. Våre konsulenter har erfaring som prosjektledere og Scrum-master, i tillegg til relevante sertifiseringer, slik som ICP-ATF, ICP-ACC, CEC og SAFe.

En agil coach skaper funksjonelle agile team, som er nødvendig for å lykkes i agile prosjekter. Dette innebærer at vi tilrettelegger møter, så vel som nødvendige kurs og/eller arrangementer. Disse vil forbedre agil forståelse og gjennomføringsevne blant de involverte. I tillegg vil en agil coach fra Peak utvikle og forbedre agile praksiser, som forankres i arbeidet og i organisasjonen. Vi vil og tilrettelegge for en organisatorisk kulturforandring for å opprettholde agil suksess.

En agil coach kan ta flere ulike roller, som lærer, rådgiver, mentor, eller liknende. I tillegg kan vi jobbe på ulike nivåer i din organisasjon:

  • teamnivå jobber vi med team og mellommenneskelig dynamikk, samt andre problemer som kan oppstå på dette nivået.
  • prosjektnivå jobber vi med team og deres tilpasning til en agil tilnærming i ulike prosjekter, og andre problemer på prosjektnivå.
  • bedriftsnivå jobber vi med å tilpasse en agil tilnærming til et selskaps virksomhet, agil transformering, samt andre problemer på bedriftsnivå.

Med en agil coach fra Peak blir du ikke bare ledet i riktig retning; du får prinsippene og metodene forankret på en slik måte at organisasjonen og prosjektene dine kan stå på egne ben når vi ikke lenger er i nærheten.