Endringsledelse

Endringsledelse og prosess

Et klassisk prosjekt fokuserer primært på teknisk leveranse og sluttproduktet.

Dette kan gå utover endringsprosessen som er nødvending for mange ledere, ansatte og kunder for å bruke leveransen i tide til et tilfredsstillende høyt nivå. Med andre ord, prosessen som forsikrer sluttproduktets suksess.

 

Hva er endringsledelse?

Endringsledelse eller ITIL endringsledelse handler om å hjelpe et individ eller en gruppe av ansatte fra en situasjon til den ønskede situasjonen.

Det er ofte sett i forbindelse med implementering av nye og oppdaterte IT-systemer, endrede arbeidsprosesser eller fusjoner.

Endringsledelse er brukt til å anta de mulige utfordringene for de ansatte som kan oppstå når man skal bruke et nytt IT-system eller endre arbeidsmetodikk.

Mange ansatte opplever frustrasjon når det kommer til å lære nye arbeidsmetoder. Dette kan være fordi ledelsen glemmer å fokusere på følgende endringselementer:

Hvorfor endringsledelse er viktig

Det er en høy pris å betale dersom du underestimerer endringsprosessens ledelse og har behov for endringsledelse i prosjektene dine.

Både ansatte og ledere som enten ikke forstår endringen eller er direkte imot den kan bli store motstandere og i verste fall trekke ned prosjektets resultater.

Derfor må fokuset ligge på endringsledelse og kommunikasjon mot de ansatte når behovet for organisatorisk endring oppstår. Det betyr at ledelsen må forberede de ansatte på endringen med de rette kommunikasjonsverktøyene. I tillegg håndtere utfordringer og tvil som kan oppstå i prosessen.

Det betyr at organisasjonene må velge ut noen nøkkelpersoner til å hjelpe til med å implementere endringen. Disse skal opptre som formidlere og ambassadører for resten av organisasjonen. Dette gjør det enklere å integrere endringen og lage rom for initiativer blant de ansatte.

Projektleder

Endringsledelse i Peak

I Peak hjelper vi selskaper og organisasjoner å skape reelle endringer.

Dette arbeidet er basert på vår brede erfaring fra ulike bransjer med både små og store virksomheter, og beste praksis på området. I tillegg hjelper vi å forberede deres ansatte på riktig måte for å kunne handle optimalt i den nye virkeligheten som endringene medfører.

Vi kan hjelpe din organisasjon med å avklare roller og ansvar, utvikle en kommunikasjonsplan og bygge på deres støtteaktiviteter for endringen. På denne måten kan du oppnå en bedre suksessrate og realisere business caset.

Vi vurderer deres unike tilstand og utfordringer. Sammen identifiserer vi relevante handlinger som styrker tilnærmingen til å sikre effektiv endring. Enten det gjelder hvert endrings-prosjekt/program eller virksomhetens samlede evne til å implementere nye ting.

Du er velkommen til å kontakte oss

bho@peakconsulting.no | Tlf: +47 9828 0145

Case

Artikler

Peak fyller 3 år!

1. oktober 2018 startet Peak Consulting Group i Norge, med et ønske om å øke gjennomføringskraften i organisasjoner og skape bærekraftige resultater. Siden da har vi fått en solid posisjon

Les mer »