Digitalisering

Digitalisering er en avgjørende faktor når organisasjonen din skal utvikles og optimaliseres.

I dagens samfunn forventer innbyggerne at bedrifter og statlige institusjoner, kommuner og fylker leverer brukervennlige digitale tjenester og kommunikasjon av høyeste kvalitet. De forventer også at kvaliteten på kjernevirksomhetene som leveres av disse instansene skal være tilsvarende høy. Budsjettene kommer i økende grad under press, og det stilles krav om effektivitet og nye og forbedrede tjenester.

Private selskaper er under press

Private selskaper er under press fra konkurrenter både nasjonalt og internasjonalt, og dermed oppstår det et ønske om en mer effektiv produksjon og produkter og tjenester som er mer innovative.

Offentlige og private selskaper vet at de må tenke nytt, men de vet også hvor vanskelig det kan være å ta det neste steget når arbeidsdagen preges av å få hjulene til å gå rundt, og kapasiteten til å gjennomføre endringer er begrenset.

Peak Consulting Group mener at utfordringene kan løses basert på erfaringer fra bedrifter som har lyktes med å implementere endringer.

Vi kan bistå offentlige og private selskaper med å sikre at følgende er på plass:

Taktbasert arbeid

Vi starter der du befinner deg, og inkorporerer beste praksis tilpasset de konkrete ressursene og behovene du har.

Kontakt Peak Consulting Group hvis du ønsker å diskutere hvordan organisasjonen din kan ligge i forkant når det gjelder digitalisering, samt hvordan du sikrer at programmer og prosjekter skaper verdi for selskapet.

Få tilpasset rådgivning

Du er alltid velkommen til å kontakte oss for å finne ut hva som dekker din organisasjons behov.

bho@peakconsulting.no | Tlf: +47 9828 0145

Case

Artikler

Peak fyller 3 år!

1. oktober 2018 startet Peak Consulting Group i Norge, med et ønske om å øke gjennomføringskraften i organisasjoner og skape bærekraftige resultater. Siden da har vi fått en solid posisjon

Les mer »