IT Service Management

Optimalisering av service- og IT-drift

Basert på ITIL-rammeverket hjelper vi bedrifter med å effektivisere og skalere IT-driften.

ITIL dekker alle prosesser knyttet til administrasjon av IT-tjenester, samt IT-drift og -støtte – fra operasjonelle daglige prosesser som f.eks. problemløsning og håndtering av programvare og distribusjon til taktiske prosesser som f.eks. serviceavtaler og kapasitetsplanlegging. Med ITIL-rammeverket kan dere implementere én eller flere prosesser om gangen, avhengig av hvilke behov bedriften har.

Fast og Fleksibel

Vi etablerer faste rammer, strukturer og språk rundt arbeidet med de ulike tilbudene som sikrer høy hastighet.

Vårt utgangspunkt i profesjonalitet og dine ansattes kompetanse, som vi forventer å ha den nødvendige detaljkunnskap for å definere innhold og krav til den enkelte sourcing tilbudet, særlig kjennskap til IT- og forretningsbehov
Peaks konsulentselskap utfyller relevant markedserfaring og, om nødvendig, involvering av flere fagpersoner (SMV). Vi forventer også at forholdene endres underveis, blant annet når du gjør en vurdering av tilgjengelig materiale, hvorfor prosessen skal forholde fleksibelt og tilpasse dem regelmessig underveis.

Takt basert arbeid

Vi vet at IT-ansatte er opptatt håndtering av den daglige driften og spesielt når sourcing initiativ begynne å rulle for alvor.

Derfor oppfordrer vi en klokke basert arbeid der vi prøver å opprettholde en kontinuerlig fremdrift i arbeidet og skape et solid slag for å forenkle bl.a. koordinering. Vi er glade for å planlegge 2 verkstedsdager i uken, hvor vi får dine medarbeiders innspill. Fra tid til annen bruker kjernelaget å samle og organisere følgende workshops og lage endelig innkjøpsmateriale.

Du er velkommen til at kontakte os

bho@peakconsulting.no | Tlf: +47 9828 0145