IT Service Management

Optimalisering av service- og IT-drift

Basert på ITIL-rammeverket hjelper vi bedrifter med å effektivisere og skalere IT-driften.

ITIL dekker alle prosesser knyttet til administrasjon av IT-tjenester, samt IT-drift og -støtte – fra operasjonelle daglige prosesser som f.eks. problemløsning og håndtering av programvare og distribusjon til taktiske prosesser som f.eks. serviceavtaler og kapasitetsplanlegging. Med ITIL-rammeverket kan dere implementere én eller flere prosesser om gangen, avhengig av hvilke behov bedriften har.

Fast og Fleksibel

Vi etablerer faste rammer, struktur og språk rundt arbeidet med de ulike tilbudene som sikrer høy hastighet.

Vårt utgangspunkt i profesjonalitet sammen med dine ansattes kompetanse, som vi forventer har den nødvendige detaljkunnskap for å definere innhold og krav til det enkelte sourcing tilbudet, i tillegg til Peaks kjennskap til IT- og forretningsbehov utfyller relevant markedserfaring. Om nødvendig ser vi på muligheten for involvering av flere fagpersoner (SMV). Vi forventer også at forholdene endres underveis, blant annet når du gjør en vurdering av tilgjengelig materiale, prosessens fleksibilitet og foretar regelmessig tilpasning.

Taktbasert arbeid

Vi vet at IT-ansatte er opptatt av håndtering av den daglige driften og spesielt når sourcinginitiativet begynner å rulle for alvor.

Derfor oppfordrer vi klokkebasert arbeid der vi prøver å opprettholde en kontinuerlig fremdrift i arbeidet og skape et solid slag for å forenkle bl.a. koordinering. Vi ønsker  å kunne planlegge to workshops i uken hvor vi får dine medarbeideres innspill. Fra tid til annen bruke kjernelaget å samle og organisere følgende workshops og lage endelig innkjøpsmateriale.

Du er velkommen til å kontakte oss

bho@peakconsulting.no | Tlf: +47 9828 0145

Case

Artikler

Peak fyller 3 år!

1. oktober 2018 startet Peak Consulting Group i Norge, med et ønske om å øke gjennomføringskraften i organisasjoner og skape bærekraftige resultater. Siden da har vi fått en solid posisjon

Les mer »