Porteføljestyring

Porteføljestyring

Vi hjelper klientene våre med å skape oversikt og etablere et beslutningsgrunnlag på tvers av prosjekter og programmer.

Vi sikrer at porteføljen støtter opp under organisasjonens strategiske mål – enten det gjelder lønnsomhet, markedsandeler eller raskere leveranser.

For å gjøre dette analyserer vi blant annet koblingene mellom prosjekter og porteføljeprogrammer, forretningssaker, ressurskapasitet og rapporteringsbehov. Vi har betydelig erfaring med å gjennomføre slike analyser på rekordtid, og uten at det forstyrrer den daglige driften.

IT-støtte til prosjekt-, portefølje- og styringsprosesser

Vi hjelper til med å etablere en prosjektinfrastruktur og støtteorganisasjon som effektiviserer, homogeniserer og støtter opp under arbeidsmetodene og skaper en bedre prosjektoversikt.

På bakgrunn av vår omfattende erfaring med beste praksis innenfor prosjekt- og porteføljesystemer, kan vi assistere med å arrangere workshops, gjennomføre leverandørvalgprosessen og lede implementeringen av PPM-systemet.

Spesialiteter

Du er velkommen til å kontakte oss

bho@peakconsulting.no | Tlf. +47 99 48 38 48

Case

Artikler

Peak fyller 3 år!

1. oktober 2018 startet Peak Consulting Group i Norge, med et ønske om å øke gjennomføringskraften i organisasjoner og skape bærekraftige resultater. Siden da har vi fått en solid posisjon

Les mer »