Prosjekt- og programledelse

Prosjektledelse og forandringsprogrammer

Organisasjoner kan få store effektive fordeler ved å benytte eller supplere deres prosjektmetode med best practice. Det kan være i form av et ensartet prosjektspråk, mer effektiv styring og/eller ensartet håndtering av kritiske elementer som business caser.

Implementering og prosjektledelse

Det vi legger vekt på ved implementeringer av best practice er

at vi tar utgangspunkt i der organisasjonen fungerer godt og som komplementerer den eksisterende modellen der det ikke fungerer.

Det sikrer en høyere forankringsgrad via en trinnvis implementeringsplan som også dekker kompetanseutvikling.

Noen av nøkkelordene når vi jobber med prosjektmetoder er: mulighet for skalering, effektivitet og en kontinuerlig sunn business case.

Agil-shift
lean portfolio management

Ledelse av programmer og forretningstransformasjoner

Program, forandringsprosjekt eller forretningstransformasjon, kjært barn har mange navn.

I alle tilfeller dreier det seg om å koordinere, lede og overvåke implementeringen av et sett relaterende prosjekter og aktiviteter for å levere et utbytte og fordele det som er koblet til forretningens strategiske mål.

Vi hjelper organisasjoner med de ledelsesmessige så vel som de styringsmessige aspektene ved gjennomførelsen av store strategiske endringer. Dette gjør vi ved å dra nytte av og implementere verktøy som ligger innenfor programledelse, endringsledelse og gevinstrealisering.

 • Ivaretakelse av prosjekt– og programlederrollen
 • Sikring av effektive styregrupper gjennom utdannelse av prosjektledere så vel som ledere
 • Kontrollert oppstart og nedleggelse av prosjekter og programmer
 • Program blueprint
 • Produktnedbrydning, estimering og planlegning
 • Sparring og coaching av prosjekt- og programledere
 • Health check review av kjørende prosjekter og programmer samt anbefalinger til eventuelle korrigerende handlinger
 • Forberedelse av prosjekter til å gå i Statens IT-råd
 • P3M3® modensmåling av prosjekter og programmer
 • Risk reviews og etablering av turnaround handlingsplaner
 • Review og sparring på konkrete projektledelsesprodukter
 • It-anskaffelse
 • Materiell anskaffelse
 • PRINCE2®
 • IPMA®
 • PMP® – innenfor prosjektledelse

Du er velkommen til å kontakte oss

bho@peakconsulting.no | Tlf: +47 9828 0145

Cases

Artikler