Risikostyring

Ro i magen – det er dét vi vil oppnå med risikostyring.

Risikostyring er en naturlig del av alle etablerte prosjektmodeller, med risikoregister og prosesser – men er risikostyring bare en hvilepute? Hvor ofte ser vi ikke at reelle og farlige risikoer blir diskutert, akseptert, og notert i en risikologg, mens vi deretter overser den tikkende bomben de utgjør.

Ofte ser vi at styringsgrupper aksepterer risikoer som enten ligger utenfor deres ansvarsområde, eller som av andre grunner ikke kan påvirkes eller kontrolleres. Det er nettopp her risikostyring på porteføljenivå gjør en forskjell, fremfor å håndtere en masse små prosjektrisikoer som man i realiteten kan håndtere innenfor prosjektenes eksisterende rammer.

Hvis vi arbeider mer med de risikoene som aksepteres, og ofte glemmes når de gjemmes bort i risikologgen, tilsier vår erfaring at vi kan minimere forsinkelser, omfangsendringer og feilslåtte prosjekter. Gjennom økt kompetanse innen risikostyring får vi løftet det strategiske nivået i dialogen, slik at den ikke ender opp i en rundebordsdialog og endeløse lister av vanlige ting som alltid kan gå galt.

Det er nettopp her vi kan endre suksessraten til prosjektet – ved bare å fjerne én akseptert risiko for hvert prosjekt vi ønsker å gjennomføre. Men det er vanskelig, og det må jobbes hardt for. Ofte har vi skiftet jobb eller funksjon i mellomtiden, og opplever ikke selv den tikkende bomben vi aksepterte.  Risikostyring er mer enn en prosess. Det er ledelse og holdning, samt villigheten til å gjøre noe med det som er vanskelig.

Hos Peak kan vi tilrettelegge for et holdningsskifte, forankre styring av risiko, og trene organisasjonen til å være mer bevisste når de aksepterer identifiserte risikoer.

Våkn opp og handle før det er for sent …

Beste rutiner, kontroll over prosessene, modenhet og den rette «magefølelsen».

Det er dette vi ønsker å oppnå med risikostyring, og som en naturlig del av enhver fornuftig prosjektmodell, innarbeides det prosesser og rammer for risikostyring. Men er ikke risikostyring bare en sovepute? Hvor mange ganger har vi ikke sett at de reelle og farlige risikoene aksepteres, og så overser vi den tikkende bomben som en akseptert risiko kan utgjøre?

Vi aksepterer ofte risikoer som ligger utenfor vårt beslutningsmandat eller som vi av andre grunner ikke alltid kan kontrollere eller påvirke. Men er det ikke nettopp her at risikostyring har sin styrke? En rekke små prosjektrisikoer kunne i realiteten vært håndtert med prosjekttoleranse og andre midler som ligger innenfor prosjektets mandat.

lean portfolio management

Minstenivået

Hvis vi legger listen for minstenivået høyt i risikostyringen og borer oss ned i de aksepterte risikoene, vil vi minimere forsinkelser, endrede rammeforhold og feilslåtte prosjekter.

Samtidig løfter vi risikostyring opp til det ledelsesnivået den burde ha, framfor at den blir en systematisk gjennomgang av bekymringer og endeløse lister av trivialiteter som viser at vi følger beste rutiner.

Selve grunnlaget

Beste rutiner er selve grunnlaget, men ledelse og utfordring av beslutningsmønstre er der risikostyringen løfter seg opp fra grunnmodellene.

Hvor ofte har vi ikke hørt at man ikke skal «fight the settings», men omfavne dem? I virkeligheten er det her vi kan endre suksessraten i prosjektene våre ved simpelthen å fjerne bare én akseptert risiko fra hvert prosjekt vi planlegger å gjennomføre. Det gjør vondt, og kampene må kjempes, og i mellomtiden har vi ofte byttet stilling eller funksjon, slik at vi ikke engang ser effekten av den tikkende bomben som vi opprinnelig aksepterte.

Risikostyring er mer enn bare en prosess; det handler om ledelse, om holdninger og om en vilje til å gjøre noe med det som er vanskelig.

Peak kan bidra til å tilrettelegge og igangsette denne komplekse oppgaven og sette minstenivået høyt i risikomodellen til organisasjonen. Vi kan vi bidra til å trene dere til å bli mer oppmerksomme når dere aksepterer risikoer.

Få personlig råd

Du er alltid velkommen til å kontakte oss for å finne ut hvilken kurs eller hvilken utdanning som dekker organisasjonen din eller ditt behov.

bho@peakconsulting.no | Tlf: +47 9828 0145