Risikostyring

Ro i magen – det er dét vi vil oppnå med risikostyring.

Risikostyring er en naturlig del av alle etablerte prosjektmodeller, med risikoregister og prosesser – men er risikostyring bare en hvilepute? Vi ser ofte at reelle og farlige risikoer blir diskutert, akseptert, og notert i en risikologg, deretter overser vi den tikkende bomben de utgjør.

Ofte ser vi at styringsgrupper aksepterer risikoer som enten ligger utenfor deres ansvarsområde, eller som av andre grunner ikke kan påvirkes eller kontrolleres. Det er nettopp her risikostyring på porteføljenivå gjør en forskjell, fremfor å håndtere en mange små prosjektrisikoer som man i realiteten kan håndtere innenfor prosjektenes eksisterende rammer.

Hvis vi jobber mer med de risikoene som aksepteres, og ofte glemmes når de gjemmes bort i risikologgen, tilsier vår erfaring at vi kan minimere forsinkelser, omfangsendringer og feilslåtte prosjekter. Gjennom økt kompetanse innen risikostyring får vi løftet det strategiske nivået i dialogen, slik at den ikke ender opp i en rundebordsdialog og endeløse lister av vanlige ting som alltid kan gå galt.

Det er nettopp her vi kan endre suksessraten til prosjektet – ved bare å fjerne én akseptert risiko for hvert prosjekt vi ønsker å gjennomføre. Men det er vanskelig, og det må jobbes hardt for. Ofte har vi skiftet jobb eller funksjon i mellomtiden, og opplever ikke selv den tikkende bomben vi aksepterte.  Risikostyring er mer enn en prosess. Det er ledelse og holdning, samt villigheten til å gjøre noe med det som er vanskelig.

Hos Peak kan vi tilrettelegge for et holdningsskifte, forankre styring av risiko, og trene organisasjonen til å være mer bevisste når de aksepterer identifiserte risikoer.

Våkn opp og handle før det er for sent …

Gode rutiner, kontroll over prosessene, modenhet og den rette «magefølelsen».

Det er dette vi ønsker å oppnå med risikostyring, og som en naturlig del av enhver fornuftig prosjektmodell innarbeides det prosesser og rammer for risikostyring. En rekke små prosjektrisikoer kunne i realiteten vært håndtert med prosjekttoleranse og andre midler som ligger innenfor prosjektets mandat.

lean portfolio management

Minstenivået

Hvis vi legger listen for minstenivået høyt i risikostyringen og borer oss ned i de aksepterte risikoene vil vi minimere forsinkelser, endrede rammeforhold og feilslåtte prosjekter.

Samtidig løfter vi risikostyring opp til det ledelsesnivået den burde ha, framfor at den blir en systematisk gjennomgang av bekymringer og endeløse lister av trivialiteter som viser at vi følger gode rutiner.

Selve grunnlaget

Gode rutiner er selve grunnlaget, men ledelse og utfordring av beslutningsmønstre er der risikostyringen løfter seg opp fra grunnmodellene.

Hvor ofte har vi ikke hørt at man ikke skal «fight the settings», men omfavne dem? I virkeligheten er det her vi kan endre suksessraten i prosjektene våre ved simpelthen å fjerne bare én akseptert risiko fra hvert prosjekt vi planlegger å gjennomføre. Det gjør vondt og kampene må kjempes, og i mellomtiden har vi ofte byttet stilling eller funksjon slik at vi ikke engang ser effekten av den tikkende bomben som vi opprinnelig aksepterte.

Risikostyring er mer enn bare en prosess; det handler om ledelse, om holdninger og om en vilje til å gjøre noe med det som er vanskelig.

Peak kan bidra til å tilrettelegge og igangsette denne komplekse oppgaven og sette minstenivået høyt i risikomodellen til organisasjonen. Vi kan bidra til å trene dere til å bli mer oppmerksomme når dere aksepterer risikoer.

Få tilpasset rådgivning

Du er alltid velkommen til å kontakte oss for å finne ut hva som dekker din organisasjons behov.

bho@peakconsulting.no | Tlf: +47 9828 0145

Artikler

Case