Løsninger

Sikkerhet og oversikt med ISO27001

Mange organisasjoner trenger i dag en mer strukturert tilnærming til informasjonssikkerhetsarbeid og ser derfor naturlig ut ved implementering av ISO / IEC-27001. Et sentralt element i dette er risikostyring.

Peaks Sikkerhet og oversikt over ISO27001 tar i stor grad hensyn til implementeringen av risikostyring med sentral fokus på risikovurderingselementer, identifisering og analyse av risiko og risikostyring selv. Peaks Sikkerhet og oversikt over ISO27001 tar naturlig ledelse i en GPDR-gjennomføring, og kan utføres i fortsettelse eller i nært samspill.
Vår fremgangsmåte er svært inspirert av ISO / IEC-27005 og kan kort beskrives som en detaljert Plan-Do-Check-Act-prosess som inkluderer en rekke aktiviteter og leveranser:

Hva inneholder Peaks Sikkerhet og oversikt med ISO27001

  • Prosjektplan basert på Plan-Do-Check-Act
  • Oversikt over hovedleveranser
  • Gevinstkort til bruk for gevinstrealisering
  • Maler og sjekklister for utviklingen av leveransene
  • Detaljert kravliste basert på ISO27001 og SANS-CIS
  • Risk Assessment Process
  • Business Impact Analysis (BIA)
  • Fortrolighet, integritet og tilgjengelighet analyse (konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, CIA)