Rapport: Selvvalgt Egen pensjonskonto

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Myndighetene ønsker mer effektiv forvaltning av pensjonsmidlene noe som skal gi arbeidstakerne mer pensjon for hver sparte krone. Muligheten til å selv kunne velge hvor pengene skal forvaltes – selvvalgt Egen pensjonskonto – er et viktig middel for å nå målet.  

Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge om folket ønsker å benytte muligheten til å selv velge pensjonsleverandør, og hva vil de vektlegge i denne prosessen?  

Samtidig har vi sett på hvor mange leverandører som vil tilby flytting av Egen pensjonskonto, og hvordan disse vil posisjonere seg i det kommende markedet. Med nye tilbydere i markedet er det naturlig å spørre seg om dagens markedsdynamikk vil endres. Det vil være flere aktører som ønsker en andel av de samme midlene, og for noen vil Egen pensjonskonto være en naturlig videreutvikling av deres tilbud.  

Våre undersøkelser peker på hvordan markedsdynamikken vil kunne endres over tid. Vil muligheten til selv å velge hvor pengene skal forvaltes gjøre at folk blir mer aktive og får et økt forhold til sin pensjon? 


Vi deler gjerne vår innsikt – ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av resultatene.