Risikostyring som fornuftig prosjektmodell

Risikostyring er en naturlig del av alle etablerte prosjektmodeller, med risikoregister og prosesser – men er risikostyring bare en hvilepute? Hvor ofte ser vi ikke at reelle og alvorlige risikoer blir diskutert, akseptert, og notert i en risikologg, mens vi deretter overser den tikkende bomben de utgjør.

Bjørn Holli
Bjørn Holli

Managing Director
tlf. 98280145

Send en e-mail

Ofte ser vi at styringsgrupper aksepterer risikoer som enten ligger utenfor deres ansvarsområde, eller som av andre grunner ikke kan påvirkes eller kontrolleres. Det er nettopp her risikostyring på porteføljenivå gjør en forskjell, fremfor å håndtere en masse små prosjektrisikoer som man i realiteten kan håndtere innenfor prosjektenes eksisterende rammer.

Hvis vi arbeider mer med de risikoene som aksepteres, og ofte glemmes når de gjemmes bort i risikologgen, tilsier vår erfaring at vi kan minimere forsinkelser, omfangsendringer og feilslåtte prosjekter.

Gjennom økt kompetanse innen risikostyring får vi løftet det strategiske nivået i dialogen, slik at den ikke ender opp i en rundebordsdialog og endeløse lister av vanlige ting som alltid kan gå galt.

Det er nettopp her vi kan endre suksessraten til prosjektet – ved bare å fjerne én akseptert risiko for hvert prosjekt vi ønsker å gjennomføre. Men det er vanskelig, og det må jobbes hardt for. Ofte har vi skiftet jobb eller funksjon i mellomtiden, og opplever ikke selv den tikkende bomben vi aksepterte.  Risikostyring er mer enn en prosess. Det er ledelse og holdning, samt villigheten til å gjøre noe med det som er vanskelig.

Hos Peak kan vi tilrettelegge for et holdningsskifte, forankre styring av risiko, og trene organisasjonen til å være mer bevisste når de aksepterer identifiserte risikoer.

Har du brug for en sparringspartner?

Våre konsulenter har bred erfaring med ledelsescoaching og sparring med prosjektledere. Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.