Webinar: Selvvalgt Egen pensjonskonto – Ulike aktørers perspektiver og posisjonering i markedet

Peak Consulting Group»Webinar: Selvvalgt Egen pensjonskonto – Ulike aktørers perspektiver og posisjonering i markedet

Hva skjer når kunden selv kan velge?Ulike aktørers perspektiver og posisjonering i markedet

Fra 2021 kan kundene selv velge hvem som skal forvalte pensjonspengene – Hva vil skje?

Agenda:

Peak – Blir det et marked for selvvalgt Egen pensjonskonto?

DNB – Perspektiv på selvalgt EPK som Norges største bank

Nordnet – Perspektiv som utfordrer og ny aktør i markedet  

Akademikerne pluss – Perspektiv på pensjonskonto som medlemsfordel

Oppsummering og avslutning

Peak har gjort en undersøkelse rundt kundenes ønsker og aktørenes planer. Nå har vi invitert finansbransjen og representanter for forbrukerne til å diskutere utviklingen av dette nye markedet. 

Hva er de ulike aktørenes refleksjoner rundt selvvalgt leverandør? Hvordan kan finansbransjen skape merverdi for kundene? Og hvordan må det håndteres for å sikre individers behov? Dette er spørsmålene vi stiller i webinaret onsdag 4. november kl. 10-11. Meld deg på i linken nedenfor.

Foredragsholderne

Håkon Hansen

Håkon er konserndirektør for Wealth Management i DNB. Han skal snakke om perspektivet på selvvalgt Egen pensjonskonto som Norges største bank.

Anders Skar

Anders er sjef for Nordnet i Norge. Han skal presentere hvordan Nordnet ser på selvvalgt Egen pensjonskonto som utfordrer i markedet.

Einar Espolin Johnson

Einar er administrerende direktør i Akademikerne Pluss. Han skal snakke om selvvalgt Egen pensjonskonto som medlemsfordel.

Bjørn Holli

Bjørn er Managing Director i Peak Consulting group Norge. Han skal presentere noen hovedpunkter fra Peaks undersøkelse og lede webinaret.

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Myndighetene ønsker mer effektiv forvaltning av pensjonsmidlene noe som skal gi arbeidstakerne mer pensjon for hver sparte krone. Muligheten til å selv kunne velge hvor pengene skal forvaltes – selvvalgt Egen pensjonskonto – er et viktig middel for å nå målet.  

Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge om folket ønsker å benytte muligheten til å selv velge pensjonsleverandør, og hva vil de vektlegge i denne prosessen?  

Samtidig har vi sett på hvor mange leverandører som vil tilby flytting av Egen pensjonskonto, og hvordan disse vil posisjonere seg i det kommende markedet. Med nye tilbydere i markedet er det naturlig å spørre seg om dagens markedsdynamikk vil endres. Det vil være flere aktører som ønsker en andel av de samme midlene, og for noen vil Egen pensjonskonto være en naturlig videreutvikling av deres tilbud.  

Våre undersøkelser peker på hvordan markedsdynamikken vil kunne endres over tid. Vil muligheten til selv å velge hvor pengene skal forvaltes gjøre at folk blir mer aktive og får et økt forhold til sin pensjon? 

Vi deler gjerne vår innsikt – ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av resultatene.