Løsninger

Programkontor-in-a-box

Innholdet av Peaks programkontor-i-en-boks løsning gjør at du kan fokusere på å skape forretningsverdi

Nesten alle har 1-2 programmer som kjører, og bruker unødvendig tid og ressurser til å etablere og drive dem som det er for mange organisasjoner er et strategisk kompetanse.

  • Alle organisasjoner har prosjekter, og de fleste har prosjekt- og porteføljekontorer der metodestøtte, eskalering og rapporteringskonsolidering er fra.
  • Få bedrifter har ferdigheter eller metodestøtte på plass for å håndtere programmer

Et programkontor som støtter programmet og dets ledelse
Peaks program kontor-in-a-box er et operativt verktøy basert på teoretisk kunnskap, konvertert tilpasset og raffinert for en virkelig drifts testet samling av kompatible verktøy – det hjelper deg fra start, og sørge for at du kan holde fokus på virksomheten verdiskapning.

Gjennom et profesjonelt programkontorssamarbeid kan risikoer minimeres og oppstartstider forkortes på nye programmer

Starte et program tar 3-6 måneder og koster 1 til 2 millioner kroner
Gjennom konsekvent bruk av Peaks program kontor-in-a-box, vil organisasjonene kunne redusere oppstart tid og kostnader, mens et fullt utplassert program kontoret kunne ha en betydelig innvirkning på risikoforebygging gjennom implementeringen av de fleste programmer og prosjekter.

Få programmet tilbake på sporet

Vi opplever ofte at programmene i sin levetid havne ut i business case er under press på grunn av tiden og kostnadene har kommet betydelig, men det er fortsatt en tro på at programmet kan gi verdi.
Gjennom Peaks program kontor-in-a-box, er det strategier, styring og IT-verktøy som kan skaleres for å få programmet tilbake på sporet.
Innholdet er valgt for å møte dine behov. Det kan være at du vil øke fokuset på risikostyring, winstreaming eller fremgang. Det kan være noen nye behov for andre områder i forbindelse med endringer i markedet, nye funksjonskrav eller noen tredjedel.

Hva er i boksen?

  • Klar-til-bruk program og PMO strategier
  • Governance: dokumenterte prosesser for en 360 grader PMO
  • Klar til å operere IT-plattform for operativ ledelse, planlegging og rapportering
  • Overholdelse: Støtter både fosser og smidig prosjektledelse
  • Verktøy for planlegging og overvåkning av gevinststreaming
  • Dokumenthåndtering og versjonering
  • En markedsledende implementerings- og sparringspartner
  • Funksjonalitet og bruk er underlagt kundens IT-oppsett