Rådgivning

Gevinststyring

Realiser gevinstene

Vet du forskjellen mellom å realisere gevinstene og «bare» spare penger – OG vil du oppnå reelle verdier fra prosjektinvesteringene dine?

Peaks årlige undersøkelse av realisering av gevinster i Danmark viser at færre enn halvparten av bedriftene som deltok i undersøkelsen hadde realisert sine forventede gevinster. Andre studier rapporterer helt ned mot 10-15 %.

Problemet bunner ofte i at det i løpet av prosjektet fokuseres på å frambringe prosjektets leveranser. Dermed ramler problemet som skulle ha vært løst og gevinstene som skulle ha vært oppnådd ut av prosjektets bevissthet. Dette gjelder både på styringsgruppenivå, i prosjektteamet og i organisasjonen som skal bruke leveransene.

Problemet med dette er at:

  • Ingen husker nøyaktig hvorfor man startet opp prosjektet.
  • Prosjektet løser ikke problemet, noe som var grunnen til at prosjektet ble opprettet i første omgang.
  • Prosjektet blir ikke avsluttet selv om det ikke er relevant lenger.
  • Leveransene samsvarer ikke med behovet i organisasjonen.
  • Organisasjonen er ikke tilstrekkelig forberedt på å motta leveransene.
  • Gevinstene realiseres ikke

Kort sagt sløses det bort ressurser for millioner av kroner i private og offentlige selskaper hvert år. OGSÅ selv om prosjektene overholder både tidsrammen og budsjettet.

Vi starter der du og organisasjonen din befinner dere. Når Peak hjelper organisasjoner med å realisere verdien av prosjektene deres, tar vi hensyn til organisasjonens situasjon, erfaring og modenhet. Derfor får dere praktisk anvendelige og pragmatiske verktøy som vil hjelpe dere her og nå – og som også kan utvikles videre i takt med at modenheten stiger.

Uansett om dere mangler en felles forståelse og et felles språk omkring gevinstrealisering, er i ferd med å starte et nytt initiativ eller ønsker å forbedre metodeapparatet deres generelt, vil vi mer enn gjerne gi råd om hvordan dere kan komme i gang.