7 av 10 utviklingsprosjekter i organisasjoner feiler, slik at gevinstene aldri realiseres.

I altfor mange utviklingsprosjekter blir bedriftsledere og ansatte oversett. Hovedfokuset for prosjektet ligger på det tekniske i stedet for på å håndtere endringsprosessen på den måten som kreves for at både ledere, ansatte og kunder skal kunne utnytte det som blir oppnådd på et betimelig og tilfredsstillende høyt nivå.

Prisen kan bli høy hvis man undervurderer endringsprosessen. Ansatte og ledere som ikke forstår endringene, som mangler motivasjon og som ikke har fått tilstrekkelig opplæring, kan bli motstandere av eller trusler for de kommende endringene. Dette vil i sin tur føre til problemer når løsningene skal lanseres. Følgelig vil virksomheten oppleve en unødvendig reduksjon i produktiviteten før, under og etter lanseringen. Opplevelsen av en «utilstrekkelig prosess» kan dessuten få negative utslag i virksomheten og redusere tilpasningsevnen.

Peak Consulting Group hjelper bedrifter og organisasjoner med å skape reelle endringer

Basert på bred erfaring fra noen av de største selskapene i Danmark og solid oversikt over de beste rutinene innenfor feltet, kan vi hjelpe organisasjonen din med å definere roller og ansvar på en tydelig måte, samt å skape en struktur som støtter opp om endringsaktivitetene. På denne måten vil du oppnå en mye høyere suksessrate og realisere forretningsmålene dine.

Ved å vurdere de unike forholdene og utfordringene i bedriften din, kan vi i samarbeid med deg identifisere relevante tiltak som kan sikre en mer effektiv utviklingsprosess – enten det gjelder konkrete utviklingsprosjekter/-programmer eller bedriftens generelle evne til å implementere noe nytt.

Endringsledelse er et samspill mellom mange aktører innenfor organisasjonen. Peak Consulting Group tilbyr et bredt spekter av tiltak som kan løfte kompetansenivået til de relevante målgruppene dine.

Mener du også at framtiden tilhører dem som raskt kan svare på endrede forhold og omgivelser?

Kontakt Peak Consulting Group hvis du er interessert i å diskutere hvordan organisasjonen din kan bli bedre til å skape reelle endringer.