Rådgivning

IT Service Management

Optimalisering av service- og IT-drift

Basert på ITIL-rammeverket hjelper vi bedrifter med å effektivisere og skalere IT-driften. ITIL dekker alle prosesser knyttet til administrasjon av IT-tjenester, samt IT-drift og -støtte – fra operasjonelle daglige prosesser som f.eks. problemløsning og håndtering av programvare og distribusjon til taktiske prosesser som f.eks. serviceavtaler og kapasitetsplanlegging. Med ITIL-rammeverket kan dere implementere én eller flere prosesser om gangen, avhengig av hvilke behov bedriften har.