Rådgivning

Modenhet og styring

Modenhet og styring

Vil du vite hvordan du kan justere måten du bruker beste praksis på, slik at den er skreddersydd til dine spesifikke behov?

Vanligvis vil det første store skrittet i å styrke leveranseorganisasjonen være å oppgradere utvalgte medarbeidere med en sertifisering. Det krever imidlertid mer enn bare nysertifiserte medarbeidere hvis man skal sikre en bedre kontroll i leveranseorganisasjonen, samt en forankring i linjeorganisasjonen. Dette er de mest vanlige utfordringene:

  • Skal man utarbeide et rammeverk for beste rutiner så de støtter alle typer prosjekter/endringsinitiativer – eller skal enkelte utelates?
  • Skal alle kompetanser, prosesser, rammeverk og verktøy innenfor prosjektgjennomføring være like avanserte?
  • Er det nødvendig med et kompetanseløft hos de ansatte i styrende organer og organisasjonen for å sikre en høyere suksessrate i prosjektet?

En styrking av linje- og leveranseorganisasjonen når det gjelder prosjektgjennomføring må baseres på sammensetningen av kompetanser og de elementene fra ulike beste praksiser som støtter opp om de konkrete behovene og kompleksiteten som finnes i organisasjonen.

Ved å vurdere organisasjonens egenskaper og kompleksiteten som finnes i linje- og leveranseorganisasjonen, kan dere begynne å identifisere den beste praksisen og/eller elementene derfra som gir mest mulig verdi til virksomheten, f.eks. gjennom å styrke linje- og leveranseorganisasjonen i forbindelse med prosjektgjennomføringen.

Vi starter der du og organisasjonen befinner dere. Når Peak hjelper organisasjoner med å velge og implementere den kombinasjonen av beste praksiser som er optimal for organisasjonen, tar vi hensyn til organisasjonens situasjon, erfaring og modenhet. Derfor får du praktisk anvendelige og pragmatiske verktøy som hjelper deg her og nå – og som kan utvikles videre etter hvert som modenheten øker.

Uansett om dere ønsker å optimalisere enkelte eksisterende maler eller har behov for å revurdere anvendelsen av beste praksis, gir Peak gjerne råd om hva som vil gi mest mulig verdi for nettopp deres virksomhet og hvordan dere kommer i gang.

Seneste publikasjoner

Publikasjoner fra Peak Consulting

Se flere publikasjoner
Peak arrow