Rådgivning

Modenhet og styring

Modenhet og styring

Vil du vite hvordan du kan justere måten du bruker de beste rutinene på, slik at den er skreddersydd til dine spesifikke behov?

Vanligvis vil det første store skrittet i å styrke leveranseorganisasjonen være å oppgradere utvalgte medarbeidere med en sertifisering. Imidlertid krever det mer enn bare nysertifiserte medarbeidere hvis man skal sikre en bedre kontroll i leveranseorganisasjonen, samt en forankring i linjeorganisasjonen. Dette er de mest vanlige utfordringene:

  • Skal man utarbeide et rammeverk for beste rutiner så de støtter alle typer prosjekter/endringsinitiativer – eller skal enkelte utelates?
  • Skal alle kompetanser, prosesser, rammeverk og verktøy innenfor prosjektgjennomføring være like avanserte?
  • Er det nødvendig med et kompetanseløft hos de ansatte i styrende organer og organisasjonen for å sikre en høyere suksessrate i prosjektet?

En styrking av linje- og leveranseorganisasjonen når det gjelder prosjektgjennomføring må baseres på sammensetningen av kompetanser og de elementene fra ulike beste rutiner som støtter opp om de konkrete behovene og kompleksiteten som finnes i organisasjonen.

Ved å vurdere organisasjonens karakteristika og kompleksiteten som finnes i linje- og leveranseorganisasjonen, kan dere begynne å identifisere de beste rutinene og/eller elementene derfra som gir mest mulig verdi til virksomheten, f.eks. gjennom å styrke linje- og leveranseorganisasjonen i forbindelse med prosjektgjennomføringen.

Vi starter der du og organisasjonen befinner dere. Når Peak hjelper organisasjoner med å velge og implementere den kombinasjonen av beste rutiner som er optimal for organisasjonen, tar vi hensyn til organisasjonens situasjon, erfaring og modenhet. Derfor får du praktisk anvendelige og pragmatiske verktøy som hjelper deg her og nå. Disse kan i tillegg utvikles videre etter hvert som modenheten øker.

Uansett om dere ønsker å optimalisere enkelte eksisterende maler eller har behov for å revurdere anvendelsen av beste rutiner, gir Peak gjerne råd om hva som vil gi mest mulig verdi for nettopp deres virksomhet og hvordan dere kommer i gang.

Seneste publikasjoner

Publikasjoner fra Peak Consulting

Se flere publikasjoner
Peak arrow