Rådgivning

Porteføljestyring

Porteføljestyring

Vi hjelper klientene våre med å skape seg oversikt og etablere et beslutningsgrunnlag på tvers av prosjekter og programmer.

Vi sikrer at porteføljen støtter opp under organisasjonens strategiske mål – enten det gjelder lønnsomhet, markedsandeler eller raskere leveranser.

For å gjøre dette analyserer vi blant annet koblingene mellom prosjekter og porteføljeprogrammer, forretningssaker, ressurskapasitet og rapporteringsbehov. Vi har betydelig erfaring med å gjennomføre slike analyser på rekordtid, og uten at det forstyrrer den daglige driften.

IT-støtte til prosjekt-, portefølje- og styringsprosesser

Vi hjelper til med å etablere en prosjektinfrastruktur og støtteorganisasjon som effektiviserer, homogeniserer og støtter opp om arbeidsmetodene og skaper en bedre prosjektoversikt.

På bakgrunn av vår omfattende erfaring med beste praksis innenfor prosjekt- og porteføljesystemer, kan vi assistere med å arrangere workshops, gjennomføre leverandørvalgprosessen og lede implementeringen av PPM-systemet.

Vi afholder igen tilstedeværelseskurser!

Alle gældende retningslinjer bliver overholdt, du får din egen håndsprit, bordene er mindst 1 meter fra hinanden og deltagerantallet er max 10 personer. Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores kurser med afholdelsesgaranti:

 

Du kan se alle vores kurser i  kursuskalenderen og finde dit næste kursus. Vi glæder os til at afholde kursus for dig!