Ledelse av prosjekter og utviklingsprogrammer

Organisasjoner kan oppnå en rekke effektiviseringsfordeler ved å benytte eller supplere prosjektmetodene de bruker med beste praksis. Dette kan oppnås gjennom konsekvent prosjektterminologi, mer effektiv styring og konsekvente måter å håndtere kritiske elementer på, som f.eks. forretningssaker.

Vi legger vekt på at implementeringen av beste praksis må baseres på det som fungerer godt i organisasjonen, komplementere den eksisterende modellen og fjerne svakhetene. Dette skaper et bedre forankringspunkt gjennom en trinnvis implementeringsplan som også dekker kompetanseutviklingen.

Skalerbarhet, effektivitet og kontinuerlig sunn forretningsdrift er noen av nøkkelordene når vi jobber med prosjektmetoder.

Ledelse av programmer og forretningstransformasjoner

Hvis man skal oppnå suksess med programmer, utviklingsprosjekter og forretningstransformasjoner, må det tas hensyn til en rekke faktorer.

I alle scenarier må man koordinere, lede og overvåke implementeringen av en rekke relaterte prosjekter og aktiviteter, slik at man oppnår en gevinst som er knyttet til organisasjonens strategiske mål.

Vi hjelper organisasjoner med alle aspekter knyttet til både ledelse og styring når det skal gjennomføres store strategiske endringer ved at vi utnytter og implementerer verktøy innenfor programledelse, forandringsledelse og gevinstrealisering.