Rådgivning

Risikostyring

Risikostyring

Våkn opp og handle før det er for sent …

Beste rutiner, kontroll over prosessene, modenhet og den rette «magefølelsen». Det er dette vi ønsker å oppnå med risikostyring, og som en naturlig del av enhver fornuftig prosjektmodell, innarbeides det prosesser og rammer for risikostyring. Men er ikke risikostyring bare en sovepute? Hvor mange ganger har vi ikke sett at de reelle og farlige risikoene aksepteres, og så overser vi den tikkende bomben som en akseptert risiko kan utgjøre?

Vi aksepterer ofte risikoer som ligger utenfor vårt beslutningsmandat eller som vi av andre grunner ikke alltid kan kontrollere eller påvirke. Men er det ikke nettopp her at risikostyring har sin styrke? En rekke små prosjektrisikoer kunne i realiteten vært håndtert med prosjekttoleranse og andre midler som ligger innenfor prosjektets mandat.

Hvis vi legger listen for minstenivået høyt i risikostyringen og borer oss ned i de aksepterte risikoene, vil vi minimere forsinkelser, endrede rammeforhold og feilslåtte prosjekter. Samtidig løfter vi risikostyring opp til det ledelsesnivået den burde ha, framfor at den blir en systematisk gjennomgang av bekymringer og endeløse lister av trivialiteter som viser at vi følger beste rutiner.

Beste rutiner er selve grunnlaget, men ledelse og utfordring av beslutningsmønstre er der risikostyringen løfter seg opp fra grunnmodellene. Hvor ofte har vi ikke hørt at man ikke skal «fight the settings», men omfavne dem? I virkeligheten er det her vi kan endre suksessraten i prosjektene våre ved simpelthen å fjerne bare én akseptert risiko fra hvert prosjekt vi planlegger å gjennomføre. Det gjør vondt, og kampene må kjempes, og i mellomtiden har vi ofte byttet stilling eller funksjon, slik at vi ikke engang ser effekten av den tikkende bomben som vi opprinnelig aksepterte.

Risikostyring er mer enn bare en prosess; det handler om ledelse, om holdninger og om en vilje til å gjøre noe med det som er vanskelig.

Peak kan bidra til å tilrettelegge og igangsette denne komplekse oppgaven og sette minstenivået høyt i risikomodellen til organisasjonen. Vi kan vi bidra til å trene dere til å bli mer oppmerksomme når dere aksepterer risikoer.

Kurskalender

Se alle kurs
Peak arrow