Student i oppstartsbedrift – motivasjon og erfaringer

Student i Peak Consulting Group

Få ting er mer motiverende som student, enn å se hvordan tung teori fra forelesningssalen faktisk utføres i praksis. Dette skjer ukentlig for oss i Peak, samtidig som vi sitter igjen med en rekke nye erfaringer og har et team som motiverer oss til å jobbe videre.

Hva kan vi bidra med?

Som studenter uten særlig erfaring fra liknende bransje, er det lett å spørre seg selv hva man kan tilby en bedrift. På håndballbanen brukes betegnelsen «potet» på en spiller som kan brukes på alle plassene. Dette er en spiller som brukes der den trengs og får dermed utviklet et bredt spekter av ferdigheter. På samme måte har vi etter et halvt års tid i Peak rukket å prøve oss frem på mange ulike områder i selskapet.

Selv om vi har våre hovedfunksjoner som personal- og markedsføringsansvarlige i temaet, er vi få medarbeidere og må dermed bidra på flere områder. Slik har vi fått et innblikk i flere av Peaks aktiviteter, og med det god innsikt i bedriftens totale drift. Vi får delta på alle teammøter, der terskelen for å stille spørsmål er lav. Å få en slik forståelse for hvordan bedriften (og bransjen) fungerer i praksis bidrar til at vi ser hvordan alle aktivitetene er avhengig av hverandre for å nå det overordne strategiske målet.

Erfaringer

«Gjør så godt dere kan – i verste fall lærer dere hvordan det ikke skal gjøres»

I en oppstartsbedrift blir alle medarbeidere viktige ressurser som må brukes der de trengs. Et ønske om å lære, og med støttende ledere som inkluderer oss i ulike prosesser, har gjort oss uredde og bevisste på våre evner. Samtidig ser vi viktigheten av å omstille seg og tørre å ta utfordringer selv om de er utenfor egen kompetanse, for å tilegne kunnskap på flere områder.

Det tok ikke lang tid før én ble nødt til å utforme sin første markedsplan, og den andre måtte ta et dypdykk I GDPR-reglementet under arbeidet med personalhåndboken – begge uten erfaring på noen av områdene. Beskjeden fra sjefene våre var klar: «Gjør så godt dere kan – i verste fall lærer dere hvordan det ikke skal gjøres».

Vi blir i stor grad tildelt individuelle oppgaver, men miljøet på arbeidsplassen gir rom for samarbeid. I tillegg er det åpenhet for kreative ideer. I begynnelsen møttes vi jevnlig for å ha en idémyldring rundt kommende arbeidsoppgaver, og etter å ha fått innblikk i den agile utviklingen som skjer i markedet, har vi også utformet vår egen «kanban» tilpasset hvordan vi jobber.

Det er ikke bare vi studentene som lærer. I Peak er det høyt under taket, og i anledning aprilsnarr i år lagde vi et LinkedIn-kurs for amatører på sosiale medier, som vi «sertifiserte» resten av teamet i. Dette skapte mye latter, men viste også hvordan vi bidrar til bedriften ved å kunne lære bort ting som vår generasjon har vokst opp med. 

Motivasjon

Det er motiverende som student å se at teorien fra skolen faktisk kommer til syne i praksis. Mye som var lite interessant i skolesammenheng blir plutselig satt i et nytt lys, og blir spennende og noe vi kan relatere til. Muligheten til å gjøre forskjellige oppgaver, samt bistå i andre medarbeideres oppgaver gir selvtillit og lyst til å prestere.

Som nevnt får vi ofte oppgaver som ligger utenfor vårt erfaringsområde. I vinter fikk en det overordnede ansvaret for å arrangere Peak sitt første temamøte, og det ble lagt ned mange timer med arbeid og forberedelser. Da er det ekstra motiverende når vi i ettertid ser tydelige resultater og at arbeidet har lønnet seg, og fører til et ønske om å prestere ytterligere.

Peak Consulting Group er en spennende arbeidsplass som gir rom for å utforske og bruke kreative løsninger. Miljøet støtter opp under læring og selvstendige medarbeidere, der det er lav terskel for å spørre om hjelp, og skaper trygge rammer for deltakelse.