Vi runder 1 år i Norge!

Det er nå gått ett år siden Peak Consulting Group startet opp i Oslo, med en ambisjon om å øke gjennomføringskraften i organisasjoner. Siden da har vi hatt har vi fått en solid posisjon innen finansbransjen, og gjennomført en rekke spennende prosjekter for flere store og mindre aktører. Samtidig har vi hatt en kraftig økning i antall rådgivere, som bidrar til at vi kan utvide fokusområdet vårt til større deler av markedet. Vi ser frem til å videreutvikle kompetansen på disse områdene!  

Spisset faglig kompetanse innen finans

Finansbransjen er preget av store endringer på mange fronter, noe som krever en god gjennomføringskraft. Her kan vi bidra med dyp faglig kompetanse. Vi har et fokus på skadeforsikring, liv og pensjon, bank og fondsforvaltning, og opererer i grensesnittet marked, teknologi og effektivitet. Vi har en unik posisjon innenfor områder som Egen Pensjonskonto (EPK), a-meldingen og utfordringene knyttet til utskifting av selskapers kjernesystemer. Dette er viktige områder som skaper strategiske muligheter og utfordringer for både eksisterende og nye aktører. Vi er også inne på utnyttelse av ny teknologi i samspill med øvrige kanaler for å skape topplinjevekst.

Fokuset har resultert i mange spennende prosjekter; fra arbeid med konsekvensene av endringer i lovgivning, til å vurdere strategiske alternativer i samarbeid med ledelsen. Vårt fokus er å bistå med rådgivere som har dyp innsikt innen fagområdet og med et klart fokus på pragmatisk og strukturert gjennomføring, for å få endringer til å skje i organisasjonen. 

Fra to til ti rådgivere

I løpet av året har vi økt fra å være to personer – Håkon og Bjørn – til nå å telle mer enn ti! Vi har tiltrukket oss svært dyktige kolleger med mer enn 10 års erfaring fra linje-, rådgivning- og prosjektvirksomhet. De har en unik kompetanse til å kunne støtte våre kunder i å drive igjennom de største og viktigste prosjektene, på en strukturert men pragmatisk måte. I tillegg bidrar våre nye kolleger til at vi kan utvide kompetanseområdet vårt til å inkludere blant annet transportsektoren og detalj- og faghandel. 

Faglige møter og nettverksbygging

For å understøtte vår ambisjon om å øke gjennomføringskraften i organisasjoner, arrangerer vi ulike fagsamlinger. Disse kaller vi KnowHow. Her diskuteres aktuelle problemstillinger i bransjen og erfaringer deles på tvers av selskaper. I mars var temaet Agil utvikling i finansbransjen – utfordringer og suksesskriterier. Der delte DNB og Nordea sine erfaringer til de rundt 60 deltagerne.

Vi har opplevd et ønske om flere slike arrangementer. Neste KnowHow holdes 31. oktober kl. 08:30-10:00. Her vil fokus være Digital Rådgivning der Peak, SR Bank og Boost.ai vil dele erfaringer rundt hvor de ulike aktørene står og hva som kommer. Høres dette interessant ut kan du lese mer og melde deg på her.

Vi er glade for og stolte over utviklingen Peak Consulting Group har hatt siden oppstarten i Norge, og vil takke alle vi har snakket og jobbet med for gode diskusjoner, hardt arbeid, spennende utfordringer og flotte resultater. Vi gleder oss til å jobbe videre med dere på områdene som er viktigst for dere!