Projektets styregruppe - bogen om styregrupper - Peak Consulting Group A/S

Projektets styregruppe

Bogen om styregruppen

Projektets styregruppe

Er en bog om styregrupper, som har til formål er at gøre projekternes styregrupper og medlemmer mere kompetente, således at vi får flere succesfulde projekter.

 

Med udgangspunkt i “The Conscious Competence Learning Model” ser vi på hvordan styregruppen kommer fra tilstanden “ubevidst inkompetent” til den mere ideelle tilstand “ubevidst kompetent”.

Bogen giver dig også 17 værktøjer, tests, tjeklister og skabeloner, som vil være til stor gavn i dagligdagen med styregruppearbejdet.

Værktøjerne er baseret på i alt 27 anbefalinger, som bogens forfattere har uddraget af dels de internationale standarder og guidelines for projektledelse, dels en række eksperters anbefalinger, konkrete erfaringer fra fejlslagne offentlige og private projekter, samt en omfattende styregruppeundersøgelse, udført blandt Peak Consulting Groups kunder.

Bestil bogen på kurser@peakconsulting.dk eller køb den via Peaks MobilePay.

Pris kr. 249* ekskl. moms

(*kr. 311,25 inkl. moms).