Projekterfaring på tværs af det offentlige og privat - Peak Consulting Group

Projekterfaring

Det offentlige haler ind på det private

Peak Consulting Group»Artikler»Projekterfaring på tværs af den offentlig- og privat sektor

Projekterfaring på tværs af den offentlig- og privat sektor

Udveksling af projekterfaring mellem privat og offentlig sektor

Private såvel som offentlige virksomheder oplever en række parallelle udfordringer, når de skal kravspecificere, eksekvere og skabe værdi fra igangsatte udviklingsprojekter

Hvordan undgås krav, ændringer og misforståelser, hvordan styres projektets leverandører og hvordan sikres at de ønskede gevinster i forretningen høstes.

Metodemæssigt trækkes der efterhånden på mange relativt ensartede værktøjer og metoder til projektstyring og – ledelse på tværs af sektorerne.

Der er imidlertid forskellige rammebetingelser for at drive projekter hos henholdsvis private og offentlige aktører,

Skal offentlige projekter ofte håndtere meget komplekse, ofte skiftende politiske vilkår, hvor projekter hos private aktører f.eks. ofte skal sikre sig til stadighed at være meget skarpt rettet ind med den overordnede forretningsstrategi.

Dette fællesskab omkring udfordringer og metoder kombineret med forskelligartede rammebetingelser betyder at sektorerne med fordele kan udveksle erfaringer og viden vedr. projektstyring.

Ift. Den offentlig sektors inspiration fra det private, kan nævnes:

 • Fælles projektmodel fra DONGEnergy
 • Kompetenceudvikling fra Novo Nordisk og DSB
 • Projektkontor fra Nykredit
 • Projektlederenhed fra Novo Nordisk
 • Porteføljestyring fra Danske Bank og Dong
 • Projektreview fra Danske Bank og DSB
 • Risikoestimering og Business Case fra Danske Bank

Mulig inspiration fra offentlig til privat sektor

 • Brugerdreven innovation (inddrage slutbrugere i idefasen)
 • Projekternes slutbrugerinddragelse (f.eks. borgerinddragelse i udviklingsprocessen)
 • Styring af fællesoffentlige projekter/Tværsektorprojekter (hvordan styres projekter på tværs af organisationer og sektorer, governance)
 • Fokus på Businesscasemodel (gevinstrealisering og businesscasens forudsætninger)
 • Standardisering af begreber til ydelses-, proces- og løsningsbeskrivelse (http://www.form-online.dk øger bl.a. mulighed for at skabe løsningssammenhæng og genbrug af løsninger på tværs af virksomheden)

Modenhed: det offentlige haler ind på det private

Det er Peaks erfaring, at de massive investeringer det offentlige har gjort henover de seneste år, har betydet et kæmpe spring i modenhenden indenfor projektstyring.

De private virksomheder der er førende i Best Practice, som sætter barren, ligger dog stadig noget afstand til de mest modne i den offentlige sektor.

Dette understøttes kun yderligere af nedenstående undersøgelse i Danmark, taget fra IT i Praksis 2011.

(den tykke grå streg, indikerer de førende organisationer).