Forandringsledelse - Peak Consulting Group A/S

Forandringsledelse

Forandringsledelse og proces

Et klassisk projekt har primært fokus på de tekniske leverancer og slutproduktet.

Det kan dog risikere at blive på bekostning af den forandringsproces, der er nødvendig for, at ledere, medarbejdere og kunder i sidste ende kan tage leverancerne i brug rettidigt og på et tilfredsstillende højt niveau. Med andre ord den proces, der skal sikre, at slutproduktet bliver en succes.

Hvad er forandringsledelse?

Forandringsledelse, change management eller ITIL change management handler om at hjælpe et individ eller en gruppe af medarbejdere fra én situation til den ønskede situation.

Det ses meget ofte i forbindelse med implementering af nye og opdaterede it-systemer, ændrede arbejdsgange eller sammenlægninger.

Forandringsledelse bruges til at foregribe medarbejdernes eventuelle udfordringer, der kan opstå når man skal til at benytte et ny it-system eller overgå til en ny arbejdsgang. Mange medarbejdere oplever nemlig frustration, når der skal læres nye arbejdsgange. Det kan skyldes, at ledelsen glemmer at have fokus på følgende forandringselementer:

Derfor er forandringsledelse vigtig

Det er en høj pris at betale, hvis I undervurderer ledelse af forandringsprocessen og behover for forandringsledelse i jeres projekter.

Både medarbejdere og ledere, der enten ikke forstår forandringen eller er direkte imod den, kan blive tunge modstandere og i værste fald trække projektets resultater ned.

Derfor er det alfa og omega at I har fokus på forandringsledele og forandringskommunikation til medarbejderne, når behovet for organisationsændringer opstår. Det betyder, at ledelsen skal forberede medarbejderne på ændringerne med de rette kommunikationsværktøjer, og ikke mindst imødekomme de pains eller tvivl, der kan opstå i processen. 

Det betyder, at der skal udvælges nogle nøglepersoner, der kan hjælpe med implementeringen af ændringerne og virke som kommunikatører og ambassadører for resten af organisationen. Det gør det nemmere at integrere ændringer og skabe grobund for initiativet blandt medarbejderne.

Projektleder

Forandringsledelse hos Peak

Hos Peak hjælper vi virksomheder og organisationer med at skabe reelle forandringer.

Det sker med afsæt i vores brede erfaringsbase fra de største danske virksomheder samt best practice inden for feltet. Men vi hjælper også med at klæde deres medarbejdere ordentligt på, til at kunne agere optimalt i den nye virkelighed, forandringerne medfører.

Vi kan hjælpe jeres organisation med at få roller og ansvar klarlagt, få udformet en forandringskommunikationsplan samt at få sat struktur på jeres forandringsunderstøttende aktiviteter. På den måde kan I opnå en langt bedre succesrate og realisering af business casen.

Vi vurderer jeres unikke vilkår og udfordringer, og sammen identificerer vi relevante tiltag, der styrker jeres tilgang til at kunne sikre effektive forandringer, uanset om det er i forhold til det enkelte forandringsprojekt/program eller forretningens generelle evne til at implementere nyt.

Du er velkommen til at kontakte os

Info@peakconsulting.dk | Tlf: 3526 2880

Michael Søby Andersen
Michael Søby Andersen

Management konsulent
tlf. 28 81 07 27

Send en e-mail

Tag på kursus i forandringsledelse

Vi uddanner både ledere og medarbejdere i forandringsledelse og -kommunikation.

I Peak benytter vi os af Change Management som er en internationalt anerkendt best practice og certificering inden for forandringsledelse. Vi har både kurser på dansk og engelsk, som e-learning og som traditionelt kursus.

Relevante cases

Relevante artikler