Gevinstrealisering - få reel værdi - Peak Consulting Group A/S

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering og digitale løsninger

Der findes masser af projekter og programmer, men det halter ofte med at realisere deres gevinster

En gevinst er den positive oplevelse, en eller flere interessenter/stakeholders har af de forandringer, projektet medfører. Det kan fx være for organisationens ledelse og ejere, brugere og kunder eller medarbejdere. 

Eksempler på gevinster i en organisation:

Reduktion af omkostninger

der kan bruges til mange forskellige formål. Spare penge, forbedre konkurrenceevne, tjene flere penge eller investeringer i andre områder.

Øger medarbejdertrivsel

fordi en it-løsning reducerer dobbelt-indtastninger eller øger overblik over en borgers eller kundes situation. Begge skal være efterspurgte forbedringer

Forbedret kvalitet af service eller ydelser

hvis fx produkterne leveres med en større ønsket præcision og færre fejl, eller at tilgængeligheden af en service udvides.

Indfrier et lovkrav

fx at virksomhedens kan administrere ferie efter ny ferielov

Hvad er gevinstrealisering?

Gevinstrealisering er en disciplin, der identificerer, måler og handler på gevinster før, under og efter et givent projekt. 

Det afgørende er, at gevinsterne er ægte. At der faktisk er vigtige interessenter/stakeholders, der efterspørger dem og gør det nok til, at det kan retfærdiggøre projektet. Derudover skal projektet rent faktisk kunne levere de identificerede gevinster. Det skal altså ikke være fantasigevinster, der pumper en business case urealistisk op.

Ved at benytte gevinstrealisering som en tilgang til både planlægning og evaluering af et givent projekt, kan der således opnås langt større værdi af projektet.

En metode til gevinstrealisering

Diagrammet nedenfor antyder en snorlige vej fra projekt til gevinst. Men lad dig ikke narre – der er mange faldgruber i arbejdet med gevinstrealisering. Et godt pejlemærke, når du skal bedømme et projekts potentiale for gevinstrealisering er, at spørge dig selv om følgende: 

  • Giver it-løsningen os overhovedet de nye evner, som vi har brug for?
  • Bruger medarbejdere, ledere og brugere de nye evner? Ændrer vi adfærd? Tager vi nye arbejdsgange i brug? Inddrager brugere og kunder på nye måder?
  • Følger chefer og topledelse forandringerne og gevinsterne til dørs, når it-projektet er lukket? Eller er vi hurtigt tilbage til driften og næste projekt?
  • Er gevinsterne vigtige i den modtagerorganisation, der skal realisere dem?
Projektledelse

Gevinstrealiseringen halter i Danmark

6 ud af 10 respondenter svarede ved vores seneste survey om gevinstrealisering, at de realiserede under 50% af de forventede gevinster ved deres projekter. Hver 10. realiserede faktisk ingen gevinster. Der spildes altså alt for mange ressourcer i både det private og det offentlige – også selvom projekterne overholder både tid og budget. Det kan skyldes, at der enten bliver identificeret de forkerte gevinster eller mål korrekt på dem. 

Download e-bogen om Gevinstrealisering

Vores tilgang

Vi starter der, hvor du og din organisation befinder jer.

Når Peak hjælper organisationer med at realisere værdien af deres projekter, tager vi hensyn til organisationens situation, erfaring og modenhed. Derfor får du praktisk anvendelige og pragmatiske værktøjer, der hjælper jer videre nu og her – og som kan udvikles i takt med, at organisationens modenhed stiger.
Uanset om I mangler en fælles forståelse og et fælles sprog om gevinstrealisering, skal til at starte et nyt initiativ, eller ønsker at forbedre jeres metodeapparat generelt, så rådgiver vi gerne om, hvordan I kommer i gang.

Du er velkommen til at kontakte os

Info@peakconsulting.dk | Tlf: 3526 2880

Relevante artikler