Få indsigt i Programledelse - Peak Consulting Group A/S

Programledelse i praksis

Programledelse

Programledelse er en struktureret metode til styring af forandringsprocesser med programledelse som redskab. Et program er ikke blot et stort projekt, men et initiativ til målrettet forandring med fokus på resultater og udbytter.

Programledelse eller ledelse af programmer er processen der styrer flere relaterede projekter, ofte med det formål at forbedre en organisations præstationer. I praksis og i sine mål er programledelse ofte tæt forbundet med systemteknik, industriel ingeniørvirksomhed, forandringsledelse og business transformation.

Programlederen og programledelse

Programlederen fører tilsyn med projektets formål og status i et program.

Programlederen kan bruge dette tilsyn til at holde aktiviteten og niveauet oppe samt sikre at målene er opfyldt. Det kan opnås på projektniveau eller ved at give projektlederen et programperspektiv, når det kræves.

Programlederen skal være lydhør overfor ideer og fremgangsmåder til løsning af projektproblemer, der har programpåvirkninger.

Mange programmer fokuserer på at levere evnen til at ændre sig og er normalt designet til at levere organisationens strategi eller forretningstransformation.

Programledelse lægger også vægt på koordinering og prioritering af ressourcer på tværs af projekter, styring af forbindelserne mellem projekterne og de samlede omkostninger og risici ved programmet.

lean portfolio management

Projekter og programmer

Et program er en gruppe af relaterede projekter, der forvaltes på en koordineret måde for at opnå fordele og kontrol.

Det er ikke til for at administrere dem individuelt. Programmer kan omfatte elementer af tilknyttet arbejde udenfor omfanget af de deciderede projekter i programmet.

Nogle projekter indenfor et program kan levere nyttige løsninger og fordele til organisationen inden selve programmet er afsluttet.

Programledere bør ikke blande sig i de individuelle projekter, men bør overlade projektledelsen til projektledere. Programstyring kan dog være nødt til at håndtere konflikter og ressourcer eller videndeling blandt de projekter, der bliver forvaltet.

Programmer i organisationer

Mange organisationer driver kun et program ad gangen, et program med alle deres projekter.

I Project Management Institute terminologi er dette mere sandsynligt, at det er en projektportefølje end et program.

Nogle større organisationer kan have flere programmer, der hver især er designet til at levere en række forbedringer. Nogle organisationer bruger begrebet Systems Engineering, hvor andre bruger programledelse.

MSP - Accredited training organization

MSP og Programledelse

MSP er en struktureret metode til styring af forandringsprocesser med programledelse som redskab.

Et program er ikke blot et stort projekt, men et initiativ til målrettet forandring med fokus på resultater og udbytter.

MSP giver en ramme til at lede et program med flere tilhørende projekter og aktiviteter på en logisk og organiseret måde. MSP er udformet som en række processer, der angiver de ledelsesbeslutninger, som skal træffes på vigtige tidspunkter i et programs livscyklus.

MSP bidrager til kontrol og ejerskab i programmet.

Læs vores cases

sundhedsdata

Sundhedsdata i KL

Analyse af Borgernes adgang til egne sundhedsdata I Økonomiaftalen 2018 aftalte regeringen og KL, at der skulle gennemføres en analyse

Læs mere »

Du er velkommen til at kontakte os

Info@peakconsulting.dk | Tlf: 3526 2880

Anette Zobbe
Anette Zobbe

Management konsulent
tlf. 31331601

Send en e-mail

Relevante artikler