PRINCE2® Projektledelse - Peak Consulting Group A/S

PRINCE2 projekttledelse

PRINCE2 – Best practice

PRINCE2 er best practice projektledelsesmetode, der kan benyttes af private og offentlige organisationer samt NGO’er. PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er udviklet med afsæt i en lang række projekter og udviklet til at være et let skalerbart og fleksibelt værktøj.

PRINCE2 projektstyringsmetoden er en frit tilgængelig metode der er skabt øje for at være let tilpasselig i organisationen og er udviklet til aldrig at blive en bureaukratisk tilgang hvis den anvendes korrekt i organisationen.

PRINCE2 er grundlagt med udgangspunkt i 7 principper, 7 temaer og 7 processer, som alle er utrolig vigtige for projektarbejdet med PRINCE2.

De 7 PRINCE2 principper

De 7 PRINCE2 Temaer:

De 7 PRINCE2 Processer:

Half Double konsulent

Principper i PRINCE2

Principperne forbliver uændret, og det er ikke nødvendigt at anvende alle elementer i metoden til alle projekter. For at give klarhed over de obligatoriske elementer giver opdateringen vejledning i at identificere minimumskravet for et PRINCE2-projekt og vejledning i at kunne anvende metoden mere selektivt, så PRINCE2-elementer i højere grad kan passe til omfanget af det pågældende projekt.

Ved integrering af PRINCE2 vil din organisation få samme sprog og tilgang til projekter, som mindsker risikoen for fejl og mangler samt overskredne deadlines.

Tag et kursus i Peak!

Alle vores kurser er altid opdateret og klar med den nyeste erfaring så du kan forstå hvordan disse principper og koncepter kan integreres i dit projektarbejde og din organisation. Vi sørger ved alle vores kurser for at du har de nyeste manualer, materialer og opslagsværker så du er klar til kurserne og din eksamen inden du kan opnå din ønskede certificering.
prince2 projektledelse
PRINCE2
lean portfolio management

PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation er et intensivt kursus, der har til formål at give dig grundlæggende viden om PRINCE2 som metode til projektledelse samt forberede dig til at bestå din PRINCE2 Foundation eksamen.

PRINCE2 Foundation giver dig indsigt i PRINCE2 best practice-metoden, så du kan opbygge en forståelse af best practice projektledelse og hvordan du kan benytte denne i din projektledelse.

Deltagerprofil

Kurset er for dig, der ønsker kendskab til PRINCE2-metoden, og enten som individ eller organisation ønsker en kontrolleret tilgang til projektledelse og projekthåndtering. Du er involveret i projekter som f.eks. projektmedarbejder eller projektleder.

Ved beståelse af eksamenerne opnår du en PRINCE2 Foundation certificering.

Læs mere om kursets opbygning og tilmeld dig her.

PRINCE2 Practitioner

PRINCE2 Practitioner bygger videre på PRINCE2 Foundation samt din forståelse for strukturen og indholdet af PRINCE2-metoden. Du får styrket din viden om de syv principper, syv processer og syv temaer, der er centrale for at køre projekter efter PRINCE2-metoden, og du får øvelse i praktisk anvendelse af metoden på forskellige projektscenarier.

Deltagerprofil

Denne overbygning til PRINCE2 Foundation er for dig der er projektleder i projekter, der gennemføres efter PRINCE2-Metoden, eller hvis du samarbejder med kunder eller leverandører, der anvender denne metode.

Ved beståelse af eksamenerne opnår du en PRINCE2 Practitioner certificering.

Læs mere om kursets opbygning og tilmeld dig her.

PRINCE2
konsulenter
PRINCE2

PRINCE2 Foundation og Practitioner

Du kan også tage begge kurser i et forløb, som vil give dig muligheden for at tage begge certificeringer på en gang.

Når du deltager på PRINCE2 Foundation og Practitioner kurset, får du en dybdegående viden om PRINCE2-metoden. Du får også viden om de syv principper, syv processer og syv temaer, der er centrale i det at køre projekter efter denne metode.

Ved beståelse af eksamenerne opnår du en PRINCE2 Practitioner certificering.

lean portfolio management
Prince2

PRINCE2 Agile Foundation

PRINCE2 Agile Foundation kurset fokuserer på at hjælpe deltagerne med at opnå en grundig forståelse af PRINCE2 principperne i en agil kontekst. Kurset kombinerer en bred vifte af agile teknikker og værktøjer der hjælper med levering og gennemførelse af PRINCE2 projekter.

Kurset vil give dig en omfattende forståelse af diverse styringselementer der er forbundet med PRINCE2 projektledelse samtidig med at du vil opnå en fyldestgørende forståelse af de agile koncepter og teknikker der benyttes i projektarbejdet. Dette er koncepter og teknikker som Scrum, Kanban, Lean Start-up og Cynefin.

Derudover vil kurset give dig evnen til at forstå forholdet mellem PRINCE2 og de agile arbejdsmetoder der arbejdes med og hvordan disse kan kombineres til gavn for din organisation og projektarbejde.

Deltagerprofil

Du er projektleder og driver projekter efter PRINCE2-metoden eller arbejder med integration af projektledelse med drift. Kurset er ligeledes relevant hvis du har ansvar for ledelsesrapportering, projektsupport eller programstyring for projekter, der anvender en agil tilgang til leverancer.

Der er ingen specifikke forudsætninger for at kunne deltage på kurset.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen for PRINCE2 er for medarbejdere der arbejder i projekter derudover, er kurset og certificering også meget relevant hvis dine kunder eller leverandører arbejder med PRINCE2 i deres projektarbejde.

Kurserne er også beregnet til organisationer der ønsker at integrere PRINCE2 som et grundelement i deres projekt arbejde eller ønsker at uddanne nye medarbejdere i PRINCE2-metoden.

Du er velkommen til at kontakte os

Info@peakconsulting.dk | Tlf: 3526 2880

Rikke Bang
Rikke Bang

Training Director
tlf. 2075 9424

Send en e-mail