Risikostyring og best practice - Peak Consulting Group A/S

Risikostyring

Risikostyring

Enhver fornuftig projektmodel har risikostyring med tilhørende risikoregistre og -processer som en naturlig del af processen.

Men risikostyring kan risikere at blive en sovepude, hvor reelle og farlige risici blot bliver diskuteret, noteret og accepteret i en risikolog, uden at der tages rigtig handling. Og det er utilsigtet gambling med hele projektet. God risikostyring kan derimod berige projektets scope og succesrate.

Hvad er risikostyring?

Risikostyring er en nødvendig del af projektledelse, uanset hvilken type projekt der er tale om. Risici kommer nemlig i mange former og farver, og derfor kan risikostyring også tage form som fx finansiel risikostyring eller operationel risikostyring. Uanset typen, går risikostyring ud på at identificere risici i projektporteføljen og vurdere, hvordan disse bør håndteres.

Der er grundlæggende 4 forskellige måder at håndtere en given risiko på:

Brug proaktiv risikostyring til at fremme projektets succes

Typisk accepterer styregruppen risici, der enten ligger udenfor deres beslutningsmandat, eller som af andre grunde er noget, de ikke kan kontrollere eller påvirke.

Det kan også være, de mener, at en given risici ligger under en uudtalt bagatelgrænse. Det er en skam, for det er netop her, at man med proaktiv risikostyring kan skabe endnu bedre resultater i et projekt.

Sætter du bagatelgrænsen højt i din styring af risiko og borer mere i de accepterede risici, kan du minimere forsinkelser, scope-ændringer og fejlslagne projekter. Samtidig løfter du risikostyring til den ledelsesdisciplin, den burde være, fremfor at bruge den som en sovepude eller en standard proces, der blot skal gennemføres.

Risikostyring hos Peak

I Peak går vi til risikostyring med et fundament, der bygger på best practices.

Samtidig er vi bevidste om, at ledelse af og udfordringer ved beslutningsmønstre er dér, hvor risikostyring løfter sig ud af modellernes favntag og helt ind til der, hvor resultaterne skabes.

Vores tilgang er at omfavne indstillinger frem for at modarbejde dem. Det er nemlig her, vi kan ændre succesraten i et projekt, én accepteret risiko af gangen. Det gør vi ved at italesætte de komplekse aspekter og vigtigst af alt sætte bagatelgrænsen højt i jeres risikomodel.

På den måde bliver risikostyring mere end en obligatorisk proces. Det bliver en ledelseform og holdning til at gøre noget ved det, der er svært. Hos Peak kan vi facilitere det holdningsskifte, forankre risiko governance og træne jeres organisation i at blive mere bevidst om, hvad I skal og kan gøre ved accepterede risici. På den måde kan vi sammen skabe best practice, styr på processerne, modenhed og ikke mindst ro i maven.

Du er velkommen til at kontakte os

Info@peakconsulting.dk | Tlf: 3526 2880

Rikke Bang
Rikke Bang

Training Director
tlf. 2075 9424

Send en e-mail

Relevante artikler