Sikkerhed og overblik med ISO27001 - Peak Consulting Group A/S

Løsninger

Sikkerhed og overblik med ISO27001

Sikkerhed og overblik med ISO27001

Mange organisationer har i dag behov for en mere struktureret tilgang til arbejdet med informationssikkerhed og kigger derfor naturligt på en implementering af ISO/IEC-27001. Et afgørende element heri er risikostyring.

Peaks sikkerhed og overblik med ISO27001 adresserer i høj grad implementeringen af risikostyring med et centralt fokus på risikovurderingens elementer, identifikation og analyse af risici og selve risikohåndteringen.

Peaks sikkerhed og overblik med ISO27001 tager naturligt afsæt i en GPDR-implementering og kan med fordel udføres i forlængelse heraf eller i tæt samspil.

Vores tilgang er stærkt inspireret af ISO/IEC-27005 og kan kort beskrives som et detaljeret Plan-Do-Check-Act forløb, der indeholder en række aktiviteter og leverancer

Hvad indeholder Peaks Sikkerhed og overblik med ISO27001:

  • Projektplan baseret på Plan-Do-Check-Act
  • Overblik over hovedleverancer
  • Gevinstkort til brug for gevinstrealiseringen
  • Skabeloner og tjeklister til brug for udviklingen af leverancerne
  • Detaljeret kravliste baseret på ISO27001 og SANS-CIS
  • Risikovurderingsproces
  • Forretningskonsekvensanalyse (Business Impact Analysis, BIA)
  • Fortrolighed-, integritets- og tilgængelighedsanalyse -Confidentiality, Integrity and Availability, CIA

Relevante kurser om it-sikkerhed

Vi har en masse kurser omkring it sikkerhed, find det som passer din virksomhed.

Relevante artikler

Relevante artikler

Peak arrow