Lean Portfolio Management - Peak Consulting Group A/S

Lean Portfolio Management

Lean Portfolio Management sikrer optimal værdiskabelse for den agile organisation

Den agile organisation er effektiv, fokuseret og med klare prioriteter, der sikrer leverance af netop den værdi som kunderne efterspørger, baseret på korte feedback loops. Den optimale agile organisation kræver en porteføljestyring der matcher netop den måde at arbejde på.

Understøtter den agile organisation

Lean Portfolio Management (LPM) understøtter den agile organisation ved at binde visionen og strategien sammen med eksekveringen på teamniveau, og skaber dermed transparens igennem hele organisationen.

På den måde ved de enkelte teams også hvordan deres daglige arbejde understøtter strategien. 

Lean Portfolio Management adresserer alle niveauer i en organisation. Selvom I er godt i gang med en transformation eller anser den for at være gennemført, så vil det tilføre yderligere værdi at udfase traditionel porteføljestyring til fordel for LPM. LMP opererer på alle niveauer; strategisk, taktisk og operationelt 

lean portfolio management

Lean Portfolio Management skaber effektivitet i prioritering og finansiering af initiativporteføljen

Hvis ikke porteføljestyringen matcher den agile eksekvering,vil der opstå vente- og spild tid eksempelvis i forhold til prioritering og finansiering af initiativer.

Lean Portfolio Management sikrer flow og fleksibilitet i porteføljestyringen og sørger hele tiden for at prioritering og funding understøtter de initiativer der skaber mest kundeværdi.  

Lean Portfolio Management sikrer transparens, kortere time to market og at der hele tiden arbejdes på det der skaber mest værdi.

Det gøres blandt andet ved at: 
 • Indarbejde lean og agile metoder med fokus på flow i porteføljen
 • Styrke fokus på værdistrømme der kontinuerligt leverer kundeværdi 
 • Sikre transparent sammenhæng mellem portefølje og agil eksekvering i teams 
 • Skabe tydelige rammer for eksekvering af porteføljen, så beslutninger tages hvor viden er 
 • Reagere hurtigt på trends i markedet og ændrede prioriteringer fra kunderne 
 • Skabe gennemsigtighed og tydelighed omkring vision og strategi

 

Trinvis implementering

Gennem en trinvis implementering af Lean Portfolio Management, understøtter vi en tryg overgang til et nyt mindset

Lean Portfolio Management behøver ikke at være en revolution. I stedet anbefales en trinvis implementering med udgangspunkt i et roadmap, der sikrer at dele af traditionel porteføljestyring ikke udfases førend LPM alternativet er på plads. Denne overgang er essentiel for at bevare tryghed ift porteføljestyringen.

Med Peak Consulting som samarbejdspartner identificeres de primære udfordringer, hvad enten det er på strategisk, taktisk eller operationelt niveau. Herefter opbygges roadmap, hvorefter aktiviteter prioriteres og eksekveres. Samtidig identificeres tidligere aktiviteter og processer som ikke længere skaber værdi, hvorefter de aktivt kan udfases. 

Etableringen af roadmap

Etableringen af roadmap for LPM tager afsæt i ovenstående koncept, der anvender en række parametre til vurdering af hvilke specifikke rammesættende vilkår og behov der findes i organisationen i forhold til porteføljestyring. 

Erfaringerne fra etablering af LPM er, at følgende forhold typisk gør sig gældende og er særdeles interessante at tage udgangspunkt i, i forbindelse med vurderingen af porteføljestyringen: 

Peaks tilgang

Peak’s erfaring og tilgang accelererer processen fra universelle principper til skræddersyet løsning: 

 • Vi tager os af forandringen gennem coaching, træning og forandringsledelse 
 • Vi gør os selv undværlige gennem inkludering og sidemandsoplæring af interne fra start 
 • Vi arbejder målstyret og tilbyder en resultatkontrakt 
 • Vi arbejder iterativt og inkrementelt, bruger ikke lang tid på initiale analyser 
 • Vi eksperimenterer og lærer sammen med kunden, for de bedste resultater 

Du er velkommen til at kontakte os

Info@peakconsulting.dk | Tlf: 3526 2880

Læs vores cases

Relevante artikler