Hvad er PMO-in-a-box - Peak Consulting Group A/S

PMO-in-a-box

PMO-in-a-box

Lad vores PMO-in-a-box løsning give jer den nødvendige plads til at fokusere på selve forretningsværdiskabelsen

Alle organisationer har projekter, og mange har også projekt-, program- og porteføljekontorer, hvori metodeunderstøttelse, eskalering og rapporteringskonsolidering sker fra. Få virksomheder har dog kompetencerne eller metodeunderstøttelsen på plads til at håndtere hele projektporteføljen. I mere end 10 år har vi i Peak faciliteret et netværk målrettet PMO-interesserede, og det har givet os nogle essentielle indsigter i, hvordan det danske PMO-landskab ligger – og hvordan vi kan hjælpe med at gøre det endnu bedre. 

Hvad er et PMO?

Et PMO (project management office) er et tiltag inden for corporate governance. Helt konkret er det en afdeling, der har til opgave at monitorere og understøtte organisationens projektarbejder på alle niveauer:

 

Da PMO’et arbejder på mange niveauer, rapporterer kontoret også direkte til den øverste ledelse i organisationen. Det giver PMO’et god mulighed for at implementere de strategier, der er besluttet hos den øverste ledelse. Derudover har PMO’et mulighed for at indstille prioriteringsforslag, da de har et større overblik over de projekter, der arbejdes på i organisationen.

Skal I til at etablere et PMO?

At starte et PMO op tager i snit 3-6 måneder og koster 1 til 2 millioner. Det er med andre ord en investering, som helst skal give det helt rigtige afkast. Med en konsistent anvendelse af Peaks PMO-in-a-box kan jeres organisation reducere opstartstid og omkostninger. Desuden kan et fuldt udrullet PMO have stor betydning for risikominimering ved gennemførelse af de fleste programmer og projekter.

De fleste organisationer har 1-2 kørende programmer og bruger unødig tid og ressourcer på at etablere og drifte dem, da det for mange organisationer ikke er en strategisk kompetence, men en nødvendighed. Peaks PMO-in-a-box er et operationelt værktøj baseret på teoretisk viden, omsat, tilpasset og raffineret til en operationel og afprøvet samling af compliant værktøjer. Det hjælper jer godt fra start og sikrer, at I i stedet kan fastholde fokus på forretningens værdiskabelse.

Jesper Stang er management consultant i Peak med fokus på programmer, projekter og PMO. 

Hvorfor er
et PMO vigtigt?

Et PMO er vigtigt for jeres organisation, hvis I arbejder med flere sideløbende projekter. PMO’et giver nemlig bedre forudsætninger for at arbejde virksomhedsperspektiveret med prioritering af projekter på tværs af organisationen. Det bidrager simpelthen til, at der ikke bruges unødvendige midler på projekter, og derved øger I chancen for at holde jer inde for budget og tidsplan på jeres projekter. 

Sagt med andre ord, så er et PMO med til at skabe sundere rammer for projektarbejdet i organisationen og derved give en større forretningsværdi.

Hvilke typer organisationer bør have et PMO?

Alle virksomheder, der ofte har flere parallelle projekter, bør oprette et PMO til at hjælpe med at realisere strategiske tiltag og eksekvere på strategien. Det gælder på tværs af alle brancher, samt den offentlige og private sektor. Også selvom jeres organisation måske ikke arbejder direkte på mange projekter samtidig, kan der stadig være relevant for jer at adopterere PMO-tankegangen.

Vælg indholdet i jeres PMO

Sammen vælger vi indholdet, så det dækker jeres behov. Det kan være, at I ønsker at øge fokus på risikostyring, gevinstrealisering eller fremdrift. Der kan også være nogle nye behov på andre områder i forbindelse med ændringer i markedet, nye krav til funktionalitet eller noget helt tredje.

Hvad er der i box'en ?

Du er velkommen til at kontakte os

Info@peakconsulting.dk | Tlf: 3526 2880

Jesper Stang
Jesper Stang

Management konsulent
tlf. 6074 2611

Send en e-mail

Læs vores cases