Skift til et højere projektgear med en hybrid projektmodel - Peak Consulting Group A/S

Skift til et højere projektgear med en hybrid projektmodel

Henrik Timm

Henrik Timm

Management konsulent

En hybrid bil benytter sig af flere energikilder til at transportere dig sikkert fra A til B. På samme måde er Half Double-modellen projektledelsens hybride køretøj – den skaber fremdrift i dit projekt via det bedste fra traditionel og agil projektledelse.

Hvis du kæmper med at skabe fokus og retning i projektet, så kan den hybride projektmodel fra Half Double være et muligt bud på din ”hjælpepakke”. Ligesom en hybrid bil, henter den hybride projektmodel energi fra flere kilder, nemlig den agile verden og den klassiske projekttilgang og kombinerer dette med en aktiv ledelsesindsats.

Noget af det særligt appellerende ved Half Doubles agile hybride model er, at du kan bruge den uden at starte en stor agil transformation og omstrukturering af hele jeres hverdag. Vi har igennem det seneste år set, hvordan vores kunders projekter har fået gavn af tilgangen fra Half Double. Og vi har hørt flere fortælle om deres positive erfaringer ved at gennemføre projekter ud fra en kombineret tilgang, hvor udvalgte agile elementer sættes i samspil med de klassiske projektmetoder. 

Synlighed skaber fokus

Vores kunder påpeger, at Half Double hjælper dem med at få et aktivt fokus i projekterne – både hos projektejeren og i teamet. Her er brugen af tavler og andre visuelle værktøjer, som skaber nærhed og synlighed om de leverancer, essentielle. Det skaber nemlig en effekt både i forhold til deadlines på igangværende opgaver, men også en effekt i forhold til det samlede overblik for projektet.

Flere påpeger at dette bidrager til at man undgår en sneboldeffekt på ophobning af forsinkelser, da det ligger implicit i den agile tilgang at håndtere eventuelle forsinkelser og udfordringer med samme og ikke først ved større igangsætninger eller udrulninger.

De visuelle værktøjer fra den agile verden skaber en gennemsigtighed i projektets planer, hvilket betyder, at man hurtigt kan sætte sig ind i planen. Det står i kontrast til de ellers udbredte MS Project planer, som ofte kun kan forstås af den projektleder, der har oprettet planen, og ikke af dem der rent faktisk skal udføre leverancerne eller tage stilling til sammenhænge.

Hvad er effekten af den hybride projektmodel?

Helt konkret kan vi nævne disse positive erfaringer, som vi har oplevet ved brugen af den hybride projektmodel ude blandt kunder og på projekter:

Mere tydelighed og åbenhed omkring roller og ansvar, da det er meget transparent, hvilke leverancer der arbejdes på, og hvem der skal bidrage

Større nærhed i samarbejde og en mere åben kommunikation, der giver hurtig feedback

At både projektdeltagere og projektejer føler et større engagement og involvering, og dette øger projektets fremdrift.

Hurtigere og tydeligere beslutninger, da projektejere typisk får et bedre overblik og forståelse for projektet ved brug af de visuelle virkemidler

Hvad består hybriden af?

Ligesom den hybride bil består af fundamentale dele som fx fire dæk, et ret, et karosseri osv. består den hybride projektmodel også af nogle fundamentale dele. Nedenfor har vi givet nogle af vores bud på de centrale principper og værktøjer, som bruges indenfor den hybride tilgang.

Elementer som typisk forbindes med klassisk projektledelse:

 • Planlægning ud fra faser
 • Milepælsplan
 • Aktiv risikostyring
 • Afdækning af interessenter
 • Brug af statusmøder og workshops
 • Involvering af styregruppe
 • Klart billede af formål og forventede gevinster

Elementer som typisk forbindes med agile projekter:

 • Leverancer via sprints
 • Daglige standups med teamet (stående møder)
 • Status via visuel opgavetavle (Scrumboard)
 • Åbenhed for nye ideer og tiltag
 • Feedback loops
 • Co-location af teamet
 • Hurtig og åben dialog mellem deltagerne
 • Forretningen/brugerne tæt involveret

Krav, der typisk forbindes med ledelse generelt:

 • Stor grad af tilstedeværelse
 • Stærke faciliteringsevner
 • Åben, lyttende og anerkendende
 • Fokus på ledelse i nuet

Hvad kræver det af dig som leder?

Den hybride tilgang skaber en god energi og synlighed, som samtidig også stiller krav til den ledelsesstil, du som projektleder skal udøve. Det lykkes ikke, hvis du ikke er meget aktiv og engageret. Det er nemlig dit ansvar som leder at facilitere kommunikationen blandt projektdeltagerne – ikke blot på møder, men også når I samarbejder ud fra co-location princippet. Det kan fx være ved at opfordre til mere direkte verbal kommunikation fremfor mails frem og tilbage. Det er også dit ansvar, at du får feedback på møder, processer og løsninger – ja, kortsagt alle former for samarbejder, hvor teamet kan optimere, effektivisere eller lære at samarbejde og løse opgaver mere fordelagtigt.

Alt i alt betyder det, at du som projektleder skal kunne tåle mere umiddelbar og direkte feedback end du måske er vant til ved en ren klassisk projektledelsestilgang.

Brug for rådgivning?

Vi rådgiver både offentlige og private virksomheder om brug og implementering af den hybride projektmetodologi Half Double.

Er du interesseret i at blive certificeret i projektledelse med Half Double? Vi udbyder kurser i både Half Double Foundation og Half Double Practitioner. Du kan også gå på opdagelse i hele vores kursusudvalg her. 

Du er velkommen til at kontakte os

Info@peakconsulting.dk | Tlf: 3526 2880

Henrik Timm
Henrik Timm

Partner og Chefkonsulent

Send en e-mail

Læs andre artikler i serien

Læs vores cases