Skriv en god business case - Peak Consulting Group A/S

Skriv en god business case

Sådan opstiller du en god business case

Peak Consulting Group A/S»Artikler»Skriv en god business case

Skriv en god business case

Hvad kendetegner en god business case, og hvilke værktøjer er nødvendige for at opstille og udregne den?

En god business case beskriver et projekt set fra forretningens perspektiv af, derfor afgør business casen om projektet er en god investering for forretningen.

De fem vinkler

Når projektet skal ses fra forretningens perspektiv af, bør det anskue fra fem forskellige vinkler: Strategi, økonomi, finansiering, marked og eksekvering. Det kaldes også 5-case eller Better Business-case-metoden.

Virksomhedens strategi er overliggeren, der berettiger projektet. Når det skal vurderes, hvilken løsning der er value-for-money, er det økonomiske perspektiv derfor et helt centralt element.

Løsningen er nemlig kun god, hvis finansieringen kan følge med, og hvis markedet kan levere og aftage de produkter, der forventes, samtidigt med at organisationen kan eksekvere selve projektet. Organisationens eksekveringsevne handler blandt andet om modenhed, kompetencer og ressourcer.

Når alt virker uoverskueligt

Førend et projekt påbegyndes, ved man sjældent meget om selve problemet eller om de mulige løsninger, derfor kan opstillingen af en god business case virke uoverskuelig. Hele essensen i metodikken bag opstillingen af en god business case er, at man gradvist arbejder sig frem. Det ville være ærgerligt at skabe viden på baggrund af mavefornemmelser eller at bruge ressourcer på spildt analysearbejde. Derfor er vejen til en god business case gennem et stærkt analysedesign og en trinvis fremgangsmåde.

Business casens tre faser

En trinvis og interaktiv fremgangsmåde har den fordel, at projektet undgår at blive styret af intuition.

Første trin i forbindelse med projektet bør være at opstille en strategisk business case, derefter en outline business case og afslutningsvis en fuld business case.

Den strategiske business case har fokus på strategi, mål og muligheder. Her er det vigtigt at anvende og undersøge de muligheder, der allerede er til rådighed. Den strategiske business case danner grundlag for outline business casen. I outline business casen bliver de konkrete løsningsmuligheder analyseret nærmere med henblik på at træffe den endelige beslutning om, hvilken løsning der er den bedste. Udover strategi og økonomi bliver der her også kigget nærmere på finansiering, marked og eksekvering.

Outline business casen afgør det næste skridt i processen, som meget vel kunne være et udbud. Når man kender de endelige priser, opdateres business casen, så de beslutninger der fremadrettet træffes i projektet har en fuld business case bag sig.

Business cases – det er noget vi kan blive bedre til

Opstillingen af en god business case bør angribes som en analyse. En analytisk tilgang sikrer nemlig blandt andet, at alternativerne bliver undersøgt, og at der laves andre undersøgelser, hvor det er nødvendigt; det forkorter tiden på selve analysen, og så kommer projektet hurtigere i gang. Det sker ofte, at folks optimisme og entusiasme medfører, at det undervurderes, hvor mange ressourcer der er brug for til at gennemføre projektet, men med en analytisk tilgang og en veludført business case kan det nemt undgås.

Et godt sted at starte er ved de ømme punkter, som man allerede har kendskab til. Det kan eksempelvis være mangel på medarbejdere eller som ovenstående problematik; tendensen til at undervurdere mængden af nødvendige ressourcer.

Se business cases