Transformationer har ikke brug for en stærk mand men et stærkt lederteam - Peak Consulting Group A/S

Transformationer har ikke brug for en stærk mand men et stærkt lederteam

Den lille iværksættervirksomhed kan komme ud over rampen med stærke enkeltpersoner i spidsen. Men den store organisation har svært ved at komme helskindet gennem en transformation, hvis én leder skal få det hele til at ske.

Transformationer skaber usikkerhed i enhver organisation. Noget så elementært som at flytte pladser på kontoret kan skabe rystelser i medarbejdergruppen – hvad skal der ske med mig? Bedre bliver det selvfølgelig ikke, når der er tale om store strategiske rejser, programmer og projekter. Magtbalancer forskydes, dagsordner forrykkes, og der opstår uvished om retningen.

Det er her, den stærke mand eller kvinde kommer ind i billedet. Management-bøgerne er fulde af historier om, hvordan den nye direktør eller leder er kommet ind i virksomheden og har lavet en ”turnaround” på kort tid. Det er heltehistorier. Og vi elsker dem. Det er næsten som et eventyr. Og selvfølgelig findes der eksempler på kraftfulde solopræstationer. Men i sidste ende gør den enkelte leder det jo aldrig alene.

Dorthe Jensen

Dorthe Jensen

Management konsulent

Anette Zobbe

Anette Zobbe

Management konsulent

Michael Søby Andersen

Michael Søby Andersen

Management konsulent

Usikkerhed kræver tillid

Det er vores erfaring, at forandringer og den usikkerhed, de medfører, som oftest håndteres bedst som en team-indsats. Det kræver et velfungerende lederteam, der samarbejder om at forandre virksomheden og få folk med ombord undervejs.

Det er sjældent vi hører historier om de ledere, der sammen fik virksomheden godt igennem krisen eller den strategiske omlægning. Vi hører nærmest aldrig om, hvordan de hjalp hinanden og arbejdede med at bevare tilliden til hinanden, da det blev rigtigt svært.

Det er der desværre ikke så mange managementbøger, der nørder med. Men vi er overbevist om, at det er en vigtig nøgle til succes.

Transformation er svært stof – tag det alvorligt

Alle, der har været med til organisationsforandringer, fusioner, opkøb, implementering af nye kernesystemer eller andre gennemgribende ændringer, ved, at det kræver mere end én leder at komme helskindet igennem transformationen. I Peak hjælper vi ofte organisationer med at gennemføre sådanne store strategiske initiativer. Og i det arbejde møder vi alle typer af ledergrupper.

Vores erfaring er, at de stærke ledergrupper, der hjælper deres organisationer godt igennem transformationer, er kendetegnet ved:

Det er discipliner, der kræver modne ledere – og et fokuseret arbejde med sårbarhed, åbenhed og tryghed i gruppen. Alt det, der ikke umiddelbart rimer på den stærke mand eller kvinde.

Du er velkommen til at kontakte os

Info@peakconsulting.dk | Tlf: 3526 2880

Relevante artikler

Læs vores cases

KU - Københavns universitet

Retsmedicinsk Institut, KU

Udvikling af ny projektmodel og kulturændring på Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet Retsmedicinsk Institut gennemgik en kulturændring og blev skarpere i

Læs mere »